Informační technika

Důležití informace pro používání informační techniky na ČVUT, FEL a naší katedře

Pravidla pro používání sítě

Používání výpočetní techniky se obecně řídí pravidly pracovní smlouvy, pravidly bezpočnosti a pravidly bezpečného používání sítě. Výpočetní technika by měla být používána pro činnosti související s pracovní činností. Neměla být používána pro činnosti jako stahování zakázaného obsahu nebo jeho poskytování, pro zasílání spamu atd.

Registrace počítače

Počítače připojené kabelem přímo k fakultní síti musí být registrovány. Toto se nemusí týkat počítačů připojených na některé interní sítě na katedře, které jsou ukryty za firewallem. Registraci provádí pověřený pracovník správce katederní sítě: Ing. Martin Molhanec, CSc.

Pro registraci jsou nutné následující údaje:

 • typ počítače (stanice, notebook, server, tiskárna, něco dalšího)
 • stručná charakteristika počítače, výrobce, značka, typ
 • ve Windows jméno počítače pod kterým je na síti vidět (Settings / System )
 • operační systém a jeho hlavní verze
 • MAC (Media Access Control)toto je nejdůležitější údaj, bez něho nejde registraci udělat!
 • inventární číslo počítače, pokud je majetkem školy
 • je počítač připojen k nějaké technologii např. mikroskop, měřicí přístroj
 • jméno a příjmení uživatele
 • školní email uživatele
 • školní telefonní linka na uživatele
 • místnost ve které se počítač používá a číslo kabelové kostičky, kam se nejčastěji připojuje

– Počítače, které se připojují přes WiFi k síti EDUROAM a nebo FEL nemusí být registrované

– Pokud se daný počítač má používat jako server, nebo je na něj potřeba vzdálený přístup je toto nutné řešit individuálně s katederním správcem sítě.

– Pokud uživatel nemá svoji telefonní linku uvede telefonní linku do místnosti, kde se dané zařízení bude používat.

– Počítače v počítačových učebnách a laboratořích bez specifického uživatele registruje správce počítačové učebny a nebo laboratoře


Email

Na naší fakultě se používají dva druhy emailu, které má každý člen naší organizace automaticky:

Fakultní email

Emailová adresa je ve tvaru: <username>@fel.cvut.cz

Je provozován fakultou na IMAP serveru Horde, je zajištěn webový přístup: Horde :: Přihlásit se (cvut.cz)

Mimo webové rozhraní je možné se přihlásit a číst poštu libovolným IMAP klientem či MS Outlookem, informace pro nastavení klienta jsou na stránkách SVTI FEL zde: Fakultní e-mail – ČVUT – Fakulta elektrotechnická (cvut.cz) Heslo pro přístup k emailu se nastavuje zde: UDB FEL (cvut.cz)

Univerzitní email

Emailová adresa je ve tvaru: <username>@cvut.cz

Je provozován univerzitou na Microsoft Exchange serveru, webový přístup je zajištěn přes webový Outlook: Outlook (office365.com)

Mimo webové rozhraní je možné se přihlásit a číst poštu MS Outlook klientem. Heslo je stejné jako tzv. hlavní přístupové heslo, tj. stejné heslo jako do dalších univerzitních informačních systémů, jako například USERMAP, KOS nebo Moodle. Outlook klient se pro připojení nijak nastavovat nemusí, stačí při jeho instalaci vybrat připojení ke službám Microsoft, vybrat pracovní nebo školní účet a zadat svoji univerzitní emailovou adresu.

poznámky:

 • U školních emailů je zakázáno jejich přesměrování vně fakulty, naopak to pochopitelně možné je.
 • U nastavení Outlook klienta je nutné správně vybrat mezi osobním a pracovním kontem. Je možné však připojit oba dva současně.
 • Pozor, některá pošta od univerzity chodí pouze na univerzitní (Outlook) email, proto je vhodné ji číst.
 • Při nastavení klienta Outlook pro čtení fakultní pošty IMAP je u posledních klientů problém, že defaultně nabízí pouze poštu Outlook (Exchange) a Google a pro nastavení pro IMAP je nutné tyto obě nabídky zamítnout.

 


 

 • Zdroje a hesla
 • Telefony
 • Katederní SHARE
 • Multilicence katedry, ČVUT a FEL
 • Tisk
 • Elektronický podpis
 • Sociální media
 • Moodle
 • Web katedry: https://technology.fel.cvut.cz