Magisterská etapa

Studenti magisterské etapy již mají potřebné základy a mohou se proto věnovat komplexnějším tématům, případně některým dílčím tématům podrobněji. Hlavním studijním programem, na kterém participujeme je Elektrotechnika energetika a management. Vybraná problematika nezávislých zdrojů a solární energetiky je také vyučována v rámci mezioborového studia Inteligentní budovy.

V magisterské etapě je veškerá výuka jak v českém i v anglickém jazyce, v rámci denního i kombinovaného studia. Část předmětů je oblíbená i u studentů přijíždějících v rámci výměnných zahraničních programů, případně na různě dlouhé stáže. Výuka se v této etapě soustřeďuje zejména na

  • jakost a její zajišťování napříč elektrotechnickou výrobou,
  • ekologii elektrotechnické výroby a elektrotechnických výrobků obecně v rámci jejich celého životního cyklu
  • vybrané technologie pro energetické systémy, zejména pro
    • solární systémy a jejich diagnostiku
    • elektrochemické zdroje

Volitelně nabízíme studium předmětů orientované na

  • výkonové součástky a jejich vlastnosti
  • techniku kabelů a světlovodů,
  • průmyslovou elektroniku.

Individuální projekty a diplomové práce řeší komplexní úlohy technického a technologického charakteru v návaznosti na problémy řešené aktuálně na katedře včetně dílčích prací na výzkumných úkolech.

Nejužší specializaci představuje studijní obor Technologické systémy určený studentům, kteří se chtějí cíleně věnovat technologii elektrotechnické výroby případně dále pokračovat v tomto oboru v doktorském studiu. Doporučený průchod studiem obor Technologické systémy.

Absolventi magisterské etapy mají dostatečné znalosti umožňující uplatnění jako konstruktéři zařízení, technologové výroby, kontroloři jakosti atd.

Předměty katedry ze stránek FEL

Ze stránky rozvrhů

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/rozvrhy-ng.B181/public/html/predmety/index-13113-name.html

ze stránek věnovaných KOSu

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/predmety10010904.html

Doporučený průchod studiem obor Technologické systémy

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/pruchody/pr959624972805.html

[scg_kk]

 

 

 

 

” width=”20″ height=”20″>