Publikace a granty

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

K náročnějšímu vyhledávání publikací s možností filtrování použijte stránky informačního systému V3S.

Projekty podporované granty

Projekty podporované granty

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Martin Molhanec