Publikace, granty a projekty

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

https://intranet.fel.cvut.cz/cz/research/13113/publication.html

K náročnějšímu vyhledávání publikací s možností filtrování použijte stránky informačního systému V3S.


Projekty podporované granty

K náročnějšímu vyhledávání grantů s možností filtrování použijte stránky informačního systému EZOP. (Pouze po přihlášení)

[scg_mm]