Publikace, granty a projekty

Projekty

  • Elektrochemický systém pro recyklaci průmyslového měděného kabelového odpadu – tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

K náročnějšímu vyhledávání publikací s možností filtrování použijte stránky informačního systému V3S.


Projekty podporované granty

[scg_mm]