Email

Na naší fakultě se používají dva druhy emailu, které má každý člen naší organizace automaticky:

Fakultní email

Emailová adresa je ve tvaru: <username>@fel.cvut.cz

Je provozován fakultou na IMAP serveru Horde, je zajištěn webový přístup: Horde :: Přihlásit se (cvut.cz)

Mimo webové rozhraní je možné se přihlásit a číst poštu libovolným IMAP klientem či MS Outlookem, informace pro nastavení klienta jsou na stránkách SVTI FEL zde: Fakultní e-mail – ČVUT – Fakulta elektrotechnická (cvut.cz) Heslo pro přístup k emailu se nastavuje zde: UDB FEL (cvut.cz)

Univerzitní email

Emailová adresa je ve tvaru: <username>@cvut.cz

Je provozován univerzitou na Microsoft Exchange serveru, webový přístup je zajištěn přes webový Outlook: Outlook (office365.com)

Mimo webové rozhraní je možné se přihlásit a číst poštu MS Outlook klientem. Heslo je stejné jako tzv. hlavní přístupové heslo, tj. stejné heslo jako do dalších univerzitních informačních systémů, jako například USERMAP, KOS nebo Moodle. Outlook klient se pro připojení nijak nastavovat nemusí, stačí při jeho instalaci vybrat připojení ke službám Microsoft, vybrat pracovní nebo školní účet a zadat svoji univerzitní emailovou adresu.

poznámky:

  • U školních emailů je zakázáno jejich přesměrování vně fakulty, naopak to pochopitelně možné je.
  • U nastavení Outlook klienta je nutné správně vybrat mezi osobním a pracovním kontem. Je možné však připojit oba dva současně.
  • Pozor, některá pošta od univerzity chodí pouze na univerzitní (Outlook) email, proto je vhodné ji číst.
  • Při nastavení klienta Outlook pro čtení fakultní pošty IMAP je u posledních klientů problém, že defaultně nabízí pouze poštu Outlook (Exchange) a Google a pro nastavení pro IMAP je nutné tyto obě nabídky zamítnout.

Zpět