EMC – PŘEHLED NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Další odkazy, které na stránce EMC byly, nejsou z důvodu přechodu na nový web dočasně dostupné.


© doc. Ing. Jaroslav Žáček, CSc.
tel. 224 352 198, fax 224 353 949
e-mail:zacek@fel.cvut.cz