Pracoviště 3D tisku

Možnosti využití

Pracoviště je vybaveno 3D tiskárnami využívající buď extruzi roztaveného plastového vlákna (FDM/FFF, Fused Deposition Modeling/Fused Filament Fabrication) nebo vytvrzování tekuté fotocitlivé pryskyřice (SLA, Stereolitografie). V rámci výuky se studenti mají možnost potkat s 3D tiskem ve cvičeních předmětu Technologické procesy. Zároveň pracoviště slouží studentům pro tisk v rámci závěrečných prací a dále zakázkový tisk v rámci fakulty. Pracoviště je také využíváno v rámci vědecko-výzkumných činnostech skupiny 3DP lab.

Vybavení

Katedra disponuje celkem šesti FDM tiskárnami, z toho čtyřmi tiskárnami od společnosti Prusa Research (3x MK3S+ a 1x MK3S+ vybavenou multimateriálovým nástavcem s možností tisku až pěti materiálů zároveň), tiskárnou Felix Tec4.1 dual extruder od společnosti Felix Printers a jednou tiskárnou 3dees od společnosti YSoft. Dále jsou v laboratoři dostupné tři boxy pro uzavření tiskáren v případě tisku citlivějších materiálů. Poslední je tiskárna Prusa SL1 s vytvrzovací stanicí, která umožňuje 3D tisk technologií maskované stereolitografie.

Prusa i3 MK3S+ (technologie FDM)

Tiskárna MK3S+ umožňuje jednobarevný tisk 3D objektů o maximálních rozměrech 25 x 21 x 21 cm s volitelnou výškou vrstvy v rozmezí 50-350 μm. K dispozici je celá škála materiálů (PLA, PET, PETG, ABS, ASA, flexibilní materiály) a tři typy podložek: hladkou, zrnitou a saténovou. Pro jednu tiskárnu je možnost tisku až pěti materiálů naráz pomocí multimateriálového nástavce i3 MMU2S.

Felix Tec4.1 dual extruder (technologie FDM)

Tiskárna umožňuje dvoubarevný 3D tisk s přesností 50 μm. Maximální rozměry tisknutého objektu jsou 25,5 x 20,5 x 22 cm, při použití obou hlav potom 24 x 20,5 x 22 cm. Stejně jako na Prusa i3 MK3S+ je možnost i na tiskárně Felix tisknout z nejrůznějších materiálů (teplota trysky až 275 °C).

Prusa SL1 (technologie MSLA)

Tiskárna umožňuje tisk s výškou vrstvy 10-100 μm o maximálních rozměrech 6,8 × 12 × 15 cm. K vytvrzování fotocitlivé pryskyřice dochází osvitem UV zářením o vlnové délce 405 nm (lze použít pryskyřici libovolného výrobce, která se vytvrzuje na této vlnové délce). Pracoviště disponuje také mycí a vytvrzovací stanicí pro oplach výrobků po tisku a jejich dovytvrzení UV zářením.

Umístění pracoviště

Pracoviště s tímto vybavením se nachází v prvním patře v místnosti T2:B3-141b (chodba naproti bufetu FEL).

Kontaktní osoby

  • Ing. Petr Veselý, Ph.D. (veselp13@fel.cvut.cz)
  • Ing. Jonáš Uřičář (uricarj@vscht.cz)