Expertní činnost

Naše nabídka

Hledáte-li partnera pro spolupráci v oblasti elektrotechnologie, neváhejte nás kontaktovat. Pomáháme s řešením odborných průmyslových problémů. Nabízíme konzultační činnost, spolupráci při řešení grantů a vývojových nebo výzkumných projektů, školení a spolupráci s našimi partnery. Na katedře elektrotechnologie se zaměřujeme zejména na diagnostické metody, analýzu technologických procesů a charakterizaci vlastností materiálů.

Vodivé spojování, pájení, lepení

 • Diagnostika vlastností pájených a lepených spojů.
 • Řešení problémů ve výrobě, diagnostika procesu výroby.
 • Posouzení kvality materiálové základny.
 • Měření elektrických a mechanických parametrů.
 • Měření pájitelnosti a povrchového napětí.
 • Diagnostika desek plošných spojů.
 • Diagnostika dutin v pájených spojích, intermetalických slitin, růstu whiskerů, dendritů apod.
 • Pájení na neobvyklé substráty: sklo, keramika, křemík apod.

Zrychlené testování životnosti

 • Zkoušky zrychleného stárnutí.
  • Zvýšená teplota.
  • Vysoká relativní vlhkost.
  • Šok test (tepelný šok).
  • Mechanické namáhání (statické / dynamické).
  • Kombinace.
 • Zjišťováni potenciálních slabin výrobku.
 • Hodnocení životního cyklu (LCA).

Měření elektromagnetické kompatibility (EMC) a měření vlastností elektronických součástí

 • Měření parametrů elektronických součástek.
 • Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pevných zařízení, systémů a energetických zařízení.
 • Měření emisí a odolnosti.
 • Měření kvality elektrické energie.
 • Návrh výkonových filtrů.
 • Filtry s aktivním výkonem.

Fotovoltaické systémy

 • Diagnostika fotovoltaických článků (stanovení parametrů buněk, LBIV, LBIC atd.).
 • Termografické měření.
 • Flash test (PASAN).
 • Měření voltampérové charakteristiky fotovoltaických modulů.
 • Měření teploty fotovoltaických modulů.
 • Měření ozáření.
 • Elektroluminiscence.

Depozice materialů

 • Naprašování.
 • Napařování.
 • Plazmový nástřik (ve spolupráci s AVČR).
 • Aplikace tlustých vrstev (šablonový tisk, sítotisk).
 • 3D tisk.
 • Připrava materiálů v inertní atmosféře – rukavicový box.
 • Měření vlastností nanesených materiálů.

Mikroskopie

 • AFM (atomic force microscope) – atomová silová mikroskopie.
 • SEM (scanning electron microscope) elektronová mikroskopie vybavená o EDX (energy dispersive X-ray analysis) materiálovou analýzu.
 • Optická mikroskopie.
 • Příprava a analýza výbrusů.
 • Laserová konfokální mikroskopie, možnost bezkontaktního měření a charakterizace povrchů

Elektrochemické zdroje

 • Charakterizace a testování výkonu baterií.
 • Diagnostika stavu baterií.
 • Zrychlené testy životnosti.
 • Návrh a konstrukce akumulátoru.
 • Ekonomické analýzy pro různé aplikace pro ukládání energie.

Analýza materiálů

 • Termomechanická analýza (TMA).
 • Simultální TGA/DTA.
 • Mikrotvrdost.
 • Mechanické testy.
[scg_vkkd]