Registrace počítače

Počítače připojené kabelem přímo k fakultní síti musí být registrovány. Toto se nemusí týkat počítačů připojených na některé interní sítě na katedře, které jsou ukryty za firewallem. Registraci provádí pověřený pracovník správce katederní sítě: Ing. Martin Molhanec, CSc.

Pro registraci jsou nutné následující údaje:

 • typ počítače (stanice, notebook, server, tiskárna, něco dalšího)
 • stručná charakteristika počítače, výrobce, značka, typ
 • ve Windows jméno počítače pod kterým je na síti vidět (Settings / System )
 • operační systém a jeho hlavní verze
 • MAC (Media Access Control)toto je nejdůležitější údaj, bez něho nejde registraci udělat!
 • inventární číslo počítače, pokud je majetkem školy
 • je počítač připojen k nějaké technologii např. mikroskop, měřicí přístroj
 • jméno a příjmení uživatele
 • školní email uživatele
 • školní telefonní linka na uživatele
 • místnost ve které se počítač používá a číslo kabelové kostičky, kam se nejčastěji připojuje

– Počítače, které se připojují přes WiFi k síti EDUROAM a nebo FEL nemusí být registrované

– Pokud se daný počítač má používat jako server, nebo je na něj potřeba vzdálený přístup je toto nutné řešit individuálně s katederním správcem sítě.

– Pokud uživatel nemá svoji telefonní linku uvede telefonní linku do místnosti, kde se dané zařízení bude používat.

– Počítače v počítačových učebnách a laboratořích bez specifického uživatele registruje správce počítačové učebny a nebo laboratoře

Zpět