Bakalářská etapa

Výuka technologie elektrotechnické výroby v dnešní době nabývá na důležitosti. S vědomím potřebnosti odborníků pro výrobní procesy, vývojová, výzkumná i vědecká pracoviště, přistupuje katedra k jejich přípravě. Těžiště výuky je dnes v zajištění denního studia studijním programu Elektrotechnika, energetika a management. Podílíme se na výuce kombinovaného studia, kde mají studenti samostatný studijní program napříč fakultou. Základy materiálů pro elektrotechniku nabízíme v rámci bakalářského studijního programu pro anglické studenty. Řadu předmětů nabízíme v angličtině i pro studenty výměnných programů, jako je Prospectus, Erasmus a další.

V bakalářské etapě klademe důraz především na zvládnutí základních znalostí v oblastech

  • materiálů pro elektrotechnickou výrobu, jejich profilových vlastností a použití, dále způsobů měření a kontroly požadovaných parametrů;
  • technologií používaných v elektrotechnické výrobě pro zpracování základních materiálů a komponentů elektrotechnických výrobků pro realizaci vodivých, izolačních, elektromagnetických a dalších systémů, výkonových součástek, elektronických a elektrotechnických přístrojů a zařízení;
  • výroby výkonových zařízení, seznámení s hlavním výrobními postupy používanými v elektrotechnické výrobě, kontrolu a zajištění odolnosti proti vlivům prostředí a postupy nutné pro zajištění bezpečnosti výrobku v rámci celého jeho životního cyklu;
  • výroby elektrotechnických součástek a výroby elektrických zařízení volitelně podle oboru studia.

Volitelné předměty doplňují potřebné základy především o poznatky o moderních a špičkových materiálech a technologiích nebo přibližují vybrané technologie širšímu okruhu studentů z jiných studijních program a fakult.

Podstatným rysem naší výuky je snaha o maximální využití praktické výuky pokud možno s využitím moderního přístrojového vybavení katedrových laboratoří.

Získané znalosti mohou studenti uplatnit a dále rozvíjet především v rámci individuálních projektů a bakalářských prací orientovaných na konkrétní, zpravidla praktický, problém.

Absolventi bakalářského studia najdou bez problémů uplatnění vyžadující znalosti základních technologií v elektrotechnice

Předměty katedry ze stránek FEL

Ze stránky rozvrhů

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/rozvrhy-ng.B181/public/html/predmety/index-13113-name.html

Ze stránek věnovaných KOSu

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/predmety10010904.html

[scg_kk]