Počítačová učebna

Možnosti využití laboratoře

Počítačová učebna Katedry elektrotechnologie je jedna z místností, do které se podívá každý student bakalářského studijního programu Elektrotechnika, energetika a management i každý, kdo se rozhodne pro studium EEM v magisterské etapě. Počítačová učebna je zaměřena nejen na ryze seminární výuku, ale i na seznámení studentů se základy číslicové logiky a řízení. Během úvodních kurzů mikroprocesorové techniky se studenti seznámí se základy programování jednočipových procesorů řady ST7/ST8 firmy ST Microelectronic. Dále se seznamují se základy HMI/SCADA systémů – například s prostředím ControlWeb. Kromě aplikací pro řízení a indikaci v průmyslu v reálném čase probíhá i projektová výuka – program EPLAN vhodný pro elektrotechnické projektování.

Vybavení učebny

V současné době se zde ve výuce setkáte především s těmito softwarovými nástroji:

  • Matlab – programovatelné prostředí pro vědecké numerické výpočty, modelování a simulace a pro zpracování naměřených dat či signálů,
  • Simulink – toolbox pro Matlab k simulování dynamických soustav a přechodných dějů,
  • EPLAN – nástroj pro návrh a projektování elektrických soustav, zařízení a rozvodů,
  • ControlWeb – program pro návrh řídicích systémů, vizualizaci průmyslových dispečerských systémů a řízení v reálném čase,
  • Wittness – simulační SW pro dynamické modelování výrobních, obchodních a logistických procesů a výrobních linek,
  • QC-Expert – interaktivní statistický nástroj pro off-line analýzu výrobních, laboratorních a ekonomických dat,
  • GaBi – softwarový nástroj pro modelování životního cyklu výrobků,
  • Formica – původně český nástroj pro tvorbu elektrických schémat a návrh desek plošných spojů.

V létě 2014 proběhla zatím poslední inovace v oblasti HW vybavení. V učebně je celkem 21 nových stanic Lenovo EDGE 73 Tower pro studenty a vyučujícího. Nainstalovány jsou Windows 7 Enterprise EN a nejnovější verze všech výše uvedených SW nástrojů. Součástí vybavení je nezbytná prezentační technika zahrnující mj. vizualizér. Výměna HW vybavení byla pořízena z rozvojového projektu “Modernizace počítačové učebny a IT prostředků na katedře elektrotechnologie” číslo 13113/105/1051405C000 RPMT 2014.

Předměty vyučované v této učebně

Do počítačové učebny naší katedry se podíváte při výuce předmětů A1M13SVS (Simulace výrobních systémů), A1M13JAS (Jakost a spolehlivost), A1B13PPS (Průmyslové počítačové systémy), A1M13EMP (Ekologie materiálů a procesů) a AE1M13JAS (Quality and Reliability), případně při práci na některé ze studentských prací, jako jsou práce bakalářské, diplomové, či studentské projekty.

 

[scg_kk]