Užitečné informace

Škola

Odkaz Popis, poznámka
Rozvrhy FEL Hlavní vchod do rozvrhů osob i místností
ECTS katalog ECTS katalog kurzů ČVUT
KOS Studijní informační systém
ZP Závěrečné diplomové a bakalářské práce
V3S Aplikace Věda a Výzkum – publikace
USERMAP ČVUT Hledání uživatelů na ČVUT
UDB FEL Hledání uživatelů na FEL
Změna hesla FEL Změna přístupového hesla na IMAP
Nastavení IMAP Nastavení klientů pošty pro fakultní IMAP
EDUROAM FEL Připojení k síti FEL
EDUROAM ČVUT Připojení k síti ČVUT
Fórum na FEL Diskuzní fórum naší fakulty
Fórum na ČVUT Diskuzní fórum naší školy
Fórum na VIC Fórum Výpočetního a informačního centra
Student na ČVUT Server studentů ČVUT
Ústřední knihovna ČVUT Nové stránky knihovny ČVUT
NTK Národní technická knihovna
Přečíslování místností Zde naleznete informace o přečíslování místností na ČVUT
Číslování místností Soubor místností se starým i novým číslem místnosti
Mapa FEL (Dejvice) Mapka FEL (Dejvice), označení budov po přečíslování
Mapa FEL (Karlovo náměstí) Mapka FEL (Karlovo náměstí), označení budov po přečíslování
učebny Kde najdete učebny
Mapa FEL Interaktivní mapa – ale funguje jenom pro FIT
Místnosti a cesty Vyhledávání  místností a cesty
Místnosti Kde najdete místnosti
Download Software dostupný na ČVUT ke stažení
IST Výpočetní a informační centrum ČVUT
Agenda Agenda studijního oddělení
SVTI Kdo co dělá na SVTI
SGS Studentská grantová soutěž. Z této účelové podpory jsou hrazeny náklady projektů v rámci výzkumné a vývojové činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech. POZOR: Týká se i učitelů, kteří na těchto grantech mohou a musejí (školitelé) participovat!
Inventarizace
Metodická příručka evidence majetku ČVUT pro účely inventarizace
Inventura
Majetek inventarni davky 2020
ELEKTRA Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze
Fyzikální čtvrtky Volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.
Zpravodaj a bulletin FEL ČVUT Informace pro zaměstnance, výzkumníky i pedagogy naší fakulty
Setkání s hudbou Přímočará, levná a neformální možnost setkání s hudbou pro studenty a zaměstnance ČVUT
AS Stránky akademického senátu FEL ČVUT
Kolegium děkana Zápisy z jednání kolegia děkana
Nové průkazy Objednání nových průkazů zaměstnance
INFOREK ČVUT SHAREPOINT ČVUT alias nový INFOREK
Alfresco FEL ALFRESCO FEL alias nový INFODEK
Alfresco FEL návod Návod na FEL Alfresco
Google Apps Návod na Google Apps FEL
Helpdesk HELPDESK FEL
Helpdesk HELPDESK ČVUT
Procesy Procesy ČVUT
Škola – česky IČO, DIČ, kontaktní údaje školy
Škola – anglicky IČO, DIČ, kontaktní údaje školy
Menzy jídelníčky – menzy
Bufety jídelní lístek
BLOX denní menu BLOX
Kampus Dejvice Kampus Dejvice na MAPOTICU
FIS Finanční informační systém ČVUT
PES Portál ekonomických služeb ČVUT, dovolenky, cesťáky
AEDO Nový PES
pokladna Pokladna FEL
EZOP Evidence vědeckovýzkumných projektů
IDM Identity manager
Koncerty Koncerty ČVUT – přihlašovací formulář
Logo a grafický manuál Logo a grafický manuál
Grafický manuál Grafický manuál
TO
Tiskové oddělení
KP Kancelářské potřeby
GITLab fakultní GIT
Fakultní síť Služby fakultní sítě
Portál ČVUT Portál ČVUT
Wiki ČVUT Wiki ČVUT
Sharepoint ČVUT Sharepoint ČVUT (je v něm i INFOREK)
INFOREK INFOREK
hodnocení Hodnoceni pracovníků
formuláře Formuláře a šablony naší fakulty
ownCloud ownCloud CESNET
DocuWiki CourseWare FEL
AKCE Akce ČVUT
Aktuality Archiv aktualit a informací
dveřník 🙂
Kybernetická bezpečnost Rozcestník informací týkající se kybernetické bezpečnosti pro zaměstnance a studenty FEL.
FEL Doodle Hlasovací systém na FEL
HUB Fakultní systémy na jednom místě
– hodnocení zaměstnanců
Intranet Katederní intranet

Školství

Odkaz Popis, poznámka
MŠMT Ministerstvo školství
MŠMT Vysoké školství – MŠMT

Pro správce

Odkaz Popis, poznámka
Kalendář Katedrový Google Apps Kalendář
Google Apps Katedrový Google Apps Dashboard
Správcové Správcové hesel a čísla součástí
Glum Webhosting
Central Centrální E
VPN VPN na FEL
ESET Informace k antiviru ESET

Různé odkazy

Odkaz Popis, poznámka
Google Calendar Google kalendář – vstupní bod
Google Documents Google dokumenty – vstupní bod
Microsoft Live SkyDrive Microsoft Live SkyDrive – vstupní bod
IKAN Obchod s VT, skripty, atp. v NTK
NC Computers Obchod s VT nedaleko školy
ASPI ASPI – zákony

Tipy a triky

Odkaz Popis, poznámka
Tricks for Windows 7 Různé tipy pro Windows 7

[scg_mmm].