Doktorská etapa

Hlavním cílem této etapy je aktivní zapojení studentů do vědecké práce  – nejlépe na projektech, grantech a dalších výzkumných činnostech na katedře, ale zejména také na dalších vědeckých pracovištích včetně zahraničních. Hlavní zájmové oblasti, ve kterých katedra vychovává vědecké pracovníky doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika, obor 2602V00 Elektrotechnologie a materiály jsou

  • měření, testování a vývoj v oblasti lepených a pájených spojů,
  • diagnostika parametrů součástek a komponentů nestandardními metodami,
  • diagnostika fotovoltaických systémů,
  • diagnostika elektrochemických systémů,
  • elektromagnetická kompatibilita,
  • vybrané speciální technologie.

Kromě uplatnění ve vědeckých ústavech a na výzkumných a specializovaných pracovištích jsou naši absolventi úspěšní i při vývoji a nasazování nových technologií i složitějších technických systémů.

Témata doktorských prací katedry elektrotechnologie na webu FEL

Informace k doktorskému studiu na stránkách FEL

http://www.fel.cvut.cz/cz/vv/studium.html

[scg_kk]