Obhajoby a závěrečné práce

Témata

  • Obecná témata závěrečných prací hledejte prosím na našich stránkách zde.
  • Nebo konkrétní témata naší katedry na stránkách fakulty zde.
  • Témata pro závěrečné práce jsou také uvedena v KOS.

Pokyny pro zpracování závěrečných prací

Závazné směrnice fakulty

Doporučené podklady pro formální zpracování

Šablona pro LATEX/csplain
Na základě diskuse v AS ČVUT a FEL byla vytvořena nepovinná šablona pro závěrečné práce (BP/DP/disertace) pro csplain s využitím OPmac. Autorem šablony je Petr Olšák z Katedry matematiky. Názory, komentáře, rady a triky je možné vkládat a číst na diskuzním fóru FEL.

*ČSN 01 6910:2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory.

  • http://www.upol.cz/uploads/media/NORMA_-_vypis.doc
  • http://www.oa.pilsedu.cz/SEKCE/pek/Dokumenty2/CSN_01_6910.pdf

Další normy

  • ČSN ISO 7144:1997 Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů.
  • ČSN ISO 690:1996 Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura.
  • ČSN EN 80000-6:2009 Veličiny a jednotky – Část 6: Elektromagnetismus.
  • ČSN IEC 27-1:1995 Písmenné značky používané v elektrotechnice – Část 1: Všeobecně.
  • ČSN EN 61082-1:2007 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla.

Zápis prací

Student si zapisuje předmět bakalářská práce a nebo diplomová práce v KOS dle katedry vedoucího závěrečné práce.

Odevzdání prací

Závěrečná práce (diplomová nebo bakalářské) se odevzdává na katedře, na které bude student absolvovat státní závěrečné zkoušky a na které bylo zadání závěrečné práce schváleno. Nejpozději však v termínu stanoveném Harmonogramem akademického roku. Na katedře elektrotechnologie závěrečné práce přejímá pověřený pracovník pro závěrečné práce (Ing. Ivana Beshajová-Pelikánová, Ph.D.).

Zápočet z tohoto předmětu se uděluje dle zvyklostí dané katedry. Na katedře elektrotechnologie uděluje zápočet studentům pověřený pracovník pro závěrečné práce. (Ing. Ivana Beshajová-Pelikánová, Ph.D.)

Přihlášení ke státnicím a průběh obhajob


Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Ivana Beshajová Pelikánová