Ing. Martin Molhanec, CSc.

odborný asistent
———————–

správce katederní sítě, metodik Moodle, metodik V3S
člen komise pro výpočetní techniku
člen komise pro hodnocení VaV

místnost: T2:B3-138
telefon: +420 2 2435 2118
email: molhanec@fel.cvut.cz

Vzdělání

 • 1986 – 1991 Vědecká výchova pracovníků školících pracovišť.
 • 1974 – 1979 České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, specializace pohony a výkonová elektronika, absolvoval s červeným diplomem.
 • 1970 – 1974 Gymnasium u Libeňského zámku, Praha 8, specializace matematika a fyzika.
 • 1961 – 1970 Základní škola, Lindnerova ulice, Praha 8.

Výuka

Věda a výzkum

Ing. Martin Molhanec, Csc. se zabývá modelováním složitých systémů, zejména jejich konceptuálním modelováním. Jeho dalším zájmem je využití ontologií v průmyslu. Dále se zabývá projektovým managementem, risk managementem, metodou FMEA a managementem znalostí. Pracuje také v oblasti jakosti a spolehlivosti.

Vybrané publikace

 • Molhanec, M., Webové metodiky, Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2014. 210 s. ISBN 978-80-87197-84-4.
 • Molhanec, M., Extreme Manufacturing – Agility to Greater Productivity and Quality, In: 37th Int. Spring Seminar on Electronics Technology. New York: IEEE, 2014, p. 164-169. ISBN 978-1-4799-4455-2.
 • Costopoulou, C. – Molhanec, M., Evolution Towards Mobile Government: The Greek and the Czech Cases, In: Communications in Computer and Information Science. 2014, vol. 441, p. 183-191. ISSN 1865-0929.
 • Molhanec, M., Model based FMEA method for solar modules, In: 36th International Spring Seminar on Electronics Technology. New York: IEEE, 2013, p. 183-188. ISSN 2161-2528. ISBN 9781479900343.
 • Molhanec, M., Agile Product Design – A modern approach to quality improvement, In: 36th International Spring Seminar on Electronics Technology. New York: IEEE, 2013, p. 178-182. ISSN 2161-2528. ISBN 9781479900343.
 • Molhanec, M., Conceptual Normalisation Formalised, In: Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. Berlin: Springer, 2011, p. 159-172. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-642-24174-1.
 • Molhanec, M., Some Reasoning Behind Conceptual Normalisation, In: Information Systems Development Information Systems Development. Berlin: Springer Science+Business Media , 2011, p. 517-525. ISBN 978-1-4419-9645-9.

Zahraniční zkušenosti

 • Dlouhodobě a pravidelně působí jako přednášející na „Summer School: Innovation Week on Renewable Energy Systems“, která se koná v Patrasu, Řecko, pořádaných T.E.I. Patra, Greece. Poprvé se zúčastnil těchto kursů v roce 2005, kde byl vyzván k přednesení neplánované přednášky. Od té doby zde přednáší každoročně. Jeho přednášky jsou zaměřeny především na sběr a zpracování fotovoltaických dat, užití ICT nástrojů v oblasti výuky fotovoltaiky a projektového řízení při návrhu solárních instalací.

Řešené projekty

 • 2010 – 2012 Řešitel SGS10/267/OHK3/3T/13 The Ontology based FMEA of Lead Free Soldering Process
 • 2010 – 2011 Spoluřešitel SGS10/162/OHK3/2T/13, Benda, V. Diagnostics of photovoltaic systems
 • 2010 Spoluřešitel SGS10/093/OHK4/1T/14, Merunka, V. Metodický rámec pro kontinuální modelem řízenou tvorbu specifických softwarových aplikací
 • 2005 – 2011 Spoluřešitel MSM6840770017, Tlustý, J. Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektroenergetických systémů
 • 2003 Řešitel CTU0314113 The Process Analyses of Technological Production with ISO Standard STEP/EXPRESS-P
 • 1999 – 2004 Spoluřešitel MSM 212300013, Mařík, V. Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu
 • 1998 – 2000 Spoluřešitel GA102/98/1507, Künzel, K. Technologie systému měnič – motor
 • 1997 – 1999 Spoluřešitel GA102/97/1254, Žáček, J. Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů
 • 1994 – 1996 Spoluřešitel GA102/94/1360, Caha, Z. Analýza a syntéza vysoce kompatibilních usměrňovačů s šířkově-pulsní modulací

Spolupráce s praxí

 • Mimo své pedagogického a odborného působení na VŠ také spolupracuje s praxí. Během let spolupracoval s celou řadou organizací, například: Printsoft, Deloitte Touche, e-Fractal, Solartec, Model Opava, CT NET, CRC Data, Nové knihy, SIPOR, PragoPrix , Konstruktiva Praha. Spolupráce spočívala zejména v oblastech procesního a datového modelování a informatizace výrobního a obchodního podniku.

Organizování konferencí, seminářů a kurzů

 • od roku 2002 spoluorganizuje mezinárodní semináře IWTPV a ISPS
 • od roku 2008 je hlavním organizátorem a garantem doktorandského kurzu Academic Skills, který se koná pod záštitou české pobočky IET (dříve IEE).
 • 2002 – organizoval jako výkonný tajemník velkou mezinárodní konferenci ISSE 2002

Další aktivity

 • Od roku 1990 doposud je členem Komise výpočetní techniky FEL ČVUT, kterou také v letech 1994 až 1998 vedl.
 • Je také od roku 2005 členem Technické normalizační komise 42: VÝMĚNA DAT, Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 • Je referentem katedry pro vědu a výzkum a členem Komise pro úpravu kritérii hodnoceni kvality VVČ FEL ČVUT.
 • Je členem Komise pro výpočetní techniku FEL ČVUT v Praze.

Jazykové znalosti

 • česky, rodný jazyk
 • slovensky, pasivně
 • rusky, aktivně
 • anglicky, aktivně
 • řecky, základy
 • novoslovansky, trošku
 • latinsky, španělsky, italsky – pár slov 🙂

Reference

 • Prof. Ing. Zdeněk Caha, CSc. – FEL ČVUT v Praze
 • Prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc. – FEL ČVUT v Praze
 • Doc. Jaroslav Žáček, CSc. – FEL ČVUT
 • Doc. Karel Richta, CSc. – FEL ČVUT
 • Doc. Miroslav Virius, CSc. – FJFI ČVUT
 • Doc. Vojtěch Merunka, PhD. – PEF ČZU Praha

 

Osobní a rekreační aktivity

 • Mezi mé osobní koníčky patří mimo zájmy související s mojí profesní činností (to znamená zájem o počítače, programování, modelování a techniku obecně) zejména zájem o historii, a to hlavně antiku, helénismus a Byzantskou říši, dále se zajímám o jazykovědu a lingvistiku, filozofii, sociální a ekonomické vědy, matematiku a statistiku.
 • Jako sportovec jsem nikdy nevynikal. V mládí jsem byl asi dva roky členem horolezeckého oddílu. Také jsem tancoval společenské tance. V současné době se věnuji pouze lehké rekreační turistice s partou přátel.
 • Mým speciálním zájmem je Řecko, kam velice rád jezdím a docela dobře se v Řecku vyznám a trochu i domluvím v řečtině. Obecně mne spíše přitahuje jih, zejména středomoří a východ, jak slovanský tak neslovanský.

Osobní stránky


Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Martin Molhanec