Užitečné informace VaV

Věda na FEL a ČVUT

Odkaz Popis, poznámka
RESEARCH Stránky o vědě a výzkumu na ČVUT, semináře, výzvy a další informace

Granty a jiné finanční zdroje

Odkaz Popis, poznámka
Termíny grantů FEL Seznam termínů grantů spravovaný FEL ČVUT. Prosím sledujte pravidelně tuto stránku!
Informace o projektech Informace o grantových soutěžích a grantech. Systém pro automatické rozesílání informací o projektech.
GAČR Grantová agentura ČR (aktuální období obvykle duben až květen v daném roce)
GAČR – výzvy Aktuální výzvy na stránkách GAČR
TAČR Technologická agentura ČR

Aplikace VVVS a hodnocení VaVaI na FEL

Odkaz Popis, poznámka
KRITERIA 2020 Kriteria hodnocení na FEL v roce 2020
Popularizace – vkládání Vkládání výsledků kategorie “Popularizace vědy, výzkumu a inovací” za r. 2020
Mediální výstupy Seznamu fakultních mediálních výstupů
Kriteria 2016 Kriteria hodnocení na FEL v roce 2016
Body pravidla
Body za publikace a citace v SCI Expanded a SSCI
VVVS FAQ Často kladené otázky k aplikaci VVVS
Archiv hodnocení VaVaI Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů
České neimpaktované recenzované časopisy Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, každoročně aktualizovaný seznam Radou vlády pro VaVaI
Referenti VVVS Referenti kateder pro publikace a granty (nemusí být aktuální, aktualizují se ručně)
ListInfo Seznam všech veřejně přístupných konferencí na serveru list.feld.cvut.cz (dříve max.feld.cvut.cz)
Výsledky Mapa výsledků vědecko-výzkumných pracovišť ČVUT

Další užitečné odkazy

Odkaz Popis, poznámka
ISSN PORTAL Seznam ISSN
EasyChair Nástroj pro řízení a správu konferencí a vkládání příspěvků
[scg_mm]