Užitečné informace VaV

Věda na FEL a ČVUT

Odkaz Popis, poznámka
RESEARCH Stránky o vědě a výzkumu na ČVUT, semináře, výzvy a další informace

Granty a jiné finanční zdroje

Odkaz Popis, poznámka
Termíny grantů FEL Seznam termínů grantů spravovaný FEL ČVUT. Prosím sledujte pravidelně tuto stránku!
Informace o projektech Informace o grantových soutěžích a grantech. Systém pro automatické rozesílání informací o projektech.
GAČR Grantová agentura ČR (aktuální období obvykle duben až květen v daném roce)
GAČR – výzvy Aktuální výzvy na stránkách GAČR
TAČR Technologická agentura ČR
OPPK Harmonogram výzev Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (v roce 2014 ukončen)

Aplikace VVVS a hodnocení VaVaI na FEL

Odkaz Popis, poznámka
KRITERIA 2020 Kriteria hodnocení na FEL v roce 2020
Popularizace – vkládání Vkládání výsledků kategorie “Popularizace vědy, výzkumu a inovací” za r. 2020
Mediální výstupy Seznamu fakultních mediálních výstupů
Kriteria 2016 Kriteria hodnocení na FEL v roce 2016
Body pravidla
Body za publikace a citace v SCI Expanded a SSCI
VVVS FAQ Často kladené otázky k aplikaci VVVS
Archiv hodnocení VaVaI Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů
České neimpaktované recenzované časopisy Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, každoročně aktualizovaný seznam Radou vlády pro VaVaI
Referenti VVVS Referenti kateder pro publikace a granty (nemusí být aktuální, aktualizují se ručně)
ListInfo Seznam všech veřejně přístupných konferencí na serveru list.feld.cvut.cz (dříve max.feld.cvut.cz)

Další užitečné odkazy

Odkaz Popis, poznámka
ISSN PORTAL Seznam ISSN
EasyChair Nástroj pro řízení a správu konferencí a vkládání příspěvků
EasyChair login EasyChair – hlavní přihlašovací stránka
Inovacentrum Inovacentrum ČVUT
[scg_mm]