O nás

Katedra elektrotechnologie je zaměřena na oblast materiálů, technologických procesů a diagnostiky pro elektrotechnickou výrobu a různé aspekty elektrotechnické výroby – zejména na management kvality, sledování ekologických dopadů různých typů výrob, ekologické materiály, způsoby recyklace materiálů, diagnostiku fotovoltaických modulů a panelů, osazování a diagnostiku plošných spojů, diagnostiku výkonových aktivních i pasivních součástek a elektrotechnických zařízení, klimatické testy a sledování a odhad životnosti elektrotechnických výrobků.

Katedra se na tyto oblasti orientuje ve výzkumu, při spolupráci s průmyslem i v rámci vysokoškolské výuky – zejména v rámci bakalářských a magisterských studijních programů Elektrotechnika energetika a management a Inteligentní budovy. V doktorské etapě zajišťuje katedra postgraduální program Technologické systémy.

Katedra disponuje celou řadou laboratoří, zvláštní pozornost je věnována akreditované diagnostické laboratoři pro fotovoltaické systémy, laboratoři mikroskopie a laboratoři pro klimatické zkoušky.

Katedra zajišťuje výuku v bakalářském i magisterském programu Elektrotechnika, ekonomika a management a je garantem magisterského oboru Technologické systémy. Během studia se studenti seznámí s řadou oblastí, kam patří zejména:

  • solární a výkonové polovodičové systémy vč. jejich elektromagnetické kompatibility,
  • elektrochemické zdroje a jejich aplikace,
  • výroba elektrotechnických součástek, zařízení a jejich speciální diagnostika,
  • ekologie průmyslu a technologických procesů,
  • měření a kontrola v elektrotechnické výrobě,
  • modelování a simulace výrobních procesů,
  • jakost a spolehlivost v elektrotechnické výrobě.

Na katedře je kladen důraz jednak na potřebné teoretické vědomosti, ale také na praktické zkušenosti. Proto je zde řada moderně vybavených laboratoří a učeben určených pro praktickou výuku studentů nejen při řešení jejich absolventských prací a projektů. Absolventi našeho oboru mohou pracovat v organizacích zaměřených na výrobu, na automatizaci výroby, na projektování, v dodavatelských organizacích, v organizacích zaměřených na ekologickou problematiku i v řadě dalších. Pokud si absolvent zvolí vědeckou dráhu, může pokračovat ve studiu v doktorském programu Elektrotechnologie a materiály.

Katedra na YouTube

[scg_vkkd]