Věda a výzkum

Obecné informace

Věda a výzkum jsou v současné době nejdůležitějším zdrojem příjmu katedry a proto je nutné ji věnovat co největší pozornost.

Naše škola poskytuje několik stránek, kde jsou zveřejněny výzvy na granty a další příležitosti:

Systém V3S

Co je však nejdůležitější, nestačí své výsledky pouze publikovat v nějakém časopisu a nebo sborníku konference, ale je nutné tento výsledek správně vložit do systému pro evidenci VaV výsledků! Tento systém se nazývá V3SVýsledky, které v něm nejsou vloženy nepřinesou katedře žádné finance! Proto vkládání výsledků do V3S věnujte tu nejvyšší pozornost.

Systém V3S není rozhodně zcela nejjednodušší a proto je nutné mu věnovat pozornost. Je chybou si myslet, že hned napoprvé se vám vaši publikaci podaří zadat správně, proto věnujte pozornost informacím, které se pravidelně dozvídáte na schůzích katedry od katederního metodika V3S. Pokud ani při nejlepší snaze vyřešit váš problém při zadání publikace obraťte se na katederního metodika V3S.

Knihovna ČVUT

Další hodnotné informace k tématice VaV jsou na stránce Knihovny ČVUT zde.
Knihovna také pořádá sérii seminářů pod názvem Doktorandské dny.

Další užitečné odkazy

Nejsem si jist co zde vlastně kolega Knap chtěl mít?

 


 

Zpět