Výjezdy doktorandů

  • S pracovištěm TU Dresden se od roku 1975 odvíjela tradice každoročních výměnných studentských praxí, která byla počínaje rokem 1984 rozšířena i na reciproční výměnu studentů zpracovávajících ročníkové a diplomové práce. Partnerem byla hlavně katedra elektrotechnologie a jemné mechaniky vedená prof. Sauerem.
  • V devadesátých letech byla rozvinuta spolupráce s prof. Rudolfem Beckerem z HTW Dresden, který pořádal pravidelné mezinárodní studentské semináře o automatizovaném řízení měřicích systémů, kterých se zúčastňovali zpravidla doktorandi. Probíhala rovněž výměna studentů – diplomantů mezi oběma stranami.

Center for Thermal Spray Research (USA)
Student doktorského studijního programu Elektrotechnologie a materiály Jiří Kotlan absolvoval v období červen – srpen 2014 studijní stáž na pracovišti „Center for Thermal Spray Research„. V rámci svého pobytu se věnoval studiu anizotropie dielektrických vlastností plazmových nástřiků titaničitanů (MgTiO3, CaTiO3) a následným vlivem žíhání v různých atmosférách (vzduch, argon, vakuum). Dále se podílí na vývoji metodiky a následném měření dielektrických vlastností nástřiků za vysokých teplot.

Pracoviště patří mezi nejlepší světové laboratoře v oboru termických nástřiků. Laboratoř je součástí State University of New York ve Stony Brooku. O excelenci laboratoře svědčí publikace v nejkvalitnějších vědeckých časopisech, ale i úzká návaznost na průmysl. Finančně je pracoviště podporováno světovými firmami jako Honeywell, GE, Boeing, Siemens, Solar Turbines atd. Vedoucí laboratoře prof. Sanjay Sampath má dle WoS H-index 35.

[scg_jh]