Mezinárodní organizované konference

Zahraniční styky se začaly intenzivně rozvíjet po roce 1975 navázáním úzké spolupráce s TU Dresden (prof. Gerber) a TU Budapest (prof. Ambrozy). Od roku 1977 jsou společně pořádány Jarní mezinárodní semináře elektrotechnologie (ISSE – International Spring Seminar of Electronics Technology), původně pořádané střídavě v Československu, Německu, Polsku a Maďarsku, nyní i v dalších středoevropských zemích. Jednání se zúčastňují i odborníci z Velké Británie, Rakouska, USA aj.

Katedra dále uskutečňuje mezinárodní semináře o výkonových polovodičových prvcích (ISPS – International Seminar on Power Semiconductors) organizované prof. Bendou. Od roku 1992 jsou ve dvouletých intervalech pořádány pravidelně, poslední ročník (2014) byl již dvanáctým. Vybrané příspěvky ze semináře jsou pak otiskovány ve speciálních vydáních v impaktovaných časopisech.

V roce 2001 byly zahájeny mezinárodní semináře o výuce fotovoltaiky (IWTPV – International Workshop on Teaching in Photovoltaics) vedené opět prof. Bendou. Konaly se zpravidla v lichých letech, poslední ročník (2014) byl již sedmý. Řada učitelů katedry působila na zahraničních vysokých školách jako účastníci studijních pobytů, přednášející a řešitelé výzkumných programů. Za všechny uveďme pobyty prof. Cahy v Itálii, USA, SSSR, Mexiku, Francii, NSR, prof. Ryšánka v USA, Velké Británii, Itálii, Japonsku, doc. Žáčka v SSSR, prof. Bendy ve Velké Británii a Švédsku, doc. Papeže a doc. Seborského v SRN.

[scg_jh]