Magisterská etapa

O studiu

Výuka technologie elektrotechnické výroby v dnešní době nabývá na důležitosti. S vědomím potřebnosti odborníků pro výrobní procesy, vývojová, výzkumná i vědecká pracoviště, přistupuje katedra k jejich přípravě. Těžiště výuky je dnes v zajištění denního studia studijního programu Elektrotechnika, energetika a management. Dílčí problematiky vyučujeme pro další studijní programy. Samozřejmostí je výuka v anglickém jazyce v řádném studiu i v rámci výuky pro studenty výměnných programů, jako je Prospectus, Erasmus a další.

Magisterská etapa

V magisterské etapě se výuka soustřeďuje již na komplexnější témata, zejména:

 • jakost a její zajišťování napříč elektrotechnickou výrobou,
 • ekologii elektrotechnické výroby a elektrotechnických výrobků obecně v rámci jejich celého životního cyklu
 • vybrané technologie pro energetické systémy, zejména pro
  • solární systémy a jejich diagnostiku
  • elektrochemické zdroje

Volitelně nabízíme studium předmětů soustřeďujících se na:

 • výkonové součástky a jejich vlastnosti
 • techniku kabelů a světlovodů,
 • průmyslovou elektroniku,
 • nanotechnologie.

Individuální projekty a diplomové práce řeší komplexní úlohy technického a technologického charakteru v návaznosti na problémy řešené aktuálně na katedře včetně dílčích prací na výzkumných úkolech.

Nejužší specializaci představuje studijní obor Technologické systémy určený studentům, kteří se chtějí cíleně věnovat technologii elektrotechnické výroby případně dále pokračovat v tomto oboru v doktorském studiu.

Absolventi magisterské etapy mají dostatečné znalosti umožňující uplatnění jako konstruktéři zařízení, technologové výroby, kontroloři jakosti atd.

Vybraná problematika nezávislých zdrojů a solární energetiky je také vyučována v rámci mezioborového studia Inteligentní budovy.

Magisterská etapa strukturovaného studia – nově akreditované programy

Studijní program Elektrotechnika energetika a management

A1M13JAS Jakost a spolehlivost
A1M13EMP Ekologie materiálů a procesů
A1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika

Obor Technologické systémy

A1M13SVS Simulace výrobních systémů
A1M13TP1 Projekt v týmu
A1M13TPR Technologické projektování
A1M13IND Projekt individuální
A1M13DIP Diplomová práce

Obor Ekonomika a řízení elektrotechniky

A1M13VES Výroba elektrotechnických součástek
A1M13VEZ Výroba elektronických zařízení

Všechny obory

volitelné předměty

A0M13PRE Průmyslová elektronika
A0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů
A0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky
A0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů

všechny studijní programy

volitelné předměty

A0M13PRE Průmyslová elektronika
A0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů
A0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky
A0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů

Předměty katedry Elektrotechnologie

Ze stránky rozvrhů:

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/rozvrhy-ng.B181/public/html/predmety/index-13113-name.html

Ze stránek KOSu:

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/predmety10010904.html

Přehled předmětů katedry v Moodle FEL:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13113/Katedra_elektrotechnologie

Průchod studiem oboru Technologické systémy:

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/pruchody/pr959624972805.html

[scg_kk]