Doktorská etapa

O studiu

Výuka technologie elektrotechnické výroby v dnešní době nabývá na důležitosti. S vědomím potřebnosti odborníků pro výrobní procesy, vývojová, výzkumná i vědecká pracoviště, přistupuje katedra k jejich přípravě. Těžiště výuky je dnes v zajištění denního studia studijního programu Elektrotechnika, energetika a management. Dílčí problematiky vyučujeme pro další studijní programy. Samozřejmostí je výuka v anglickém jazyce v řádném studiu i v rámci výuky pro studenty výměnných programů, jako je Prospectus, Erasmus a další.

Doktorská etapa

Studium této etapy má vždy již do značné míry individuální charakter daný zaměřením studenta na konkrétní problém navázaný na vědeckou nebo výzkumnou aktivitu katedry nebo některé spolupracující organizace. Z hlavních témat řešených na katedře lze uvést především:

  • měření, testování a vývoj v oblasti lepených a pájených spojů,
  • diagnostika parametrů součástek a komponentů nestandardními metodami,
  • diagnostika fotovoltaických systémů,
  • diagnostika elektrochemických systémů,
  • elektromagnetická kompatibilita,
  • vybrané speciální technologie.

Kromě uplatnění ve vědeckých ústavech a na výzkumných a specializovaných pracovištích jsou naši absolventi úspěšní i při vývoji a nasazování nových technologií i složitějších technických systémů.

Disertační práce K13113

Studijní program Elektrotechnika a informatika

Obor elektrotechnologie a materiály

XP13MSD Modelování a simulace technologických procesů
XP13PED Plasty v elektrotechnice
XP13FPD Fyzika polovodičů
XP13SID Software v průmyslovém inženýrství
XP13VTK Vakuová technika a kryotechnika
XP13FDD Fyzika dielektrik
XP12NM Nové materiály a jejich použití
XP13VVM Vývoj a výzkum materiálů

XP13DFD Datová a funkční analýza výrobních systémů
XP13FCD Fotovoltaické systémy
XP13SSD Speciální metody stanovení jakosti součástek
XP13SJD Systémy řízení jakosti
XP13TND Technika nízkých teplot a supravodivost
XP13TPD Technologické procesy pro elektrotechnickou výrobu
XP12NM Nové materiály a jejich použití
XP13VVM Vývoj a výzkum materiálů

Předměty katedry Elektrotechnologie

Ze stránky rozvrhů:

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/rozvrhy-ng.B181/public/html/predmety/index-13113-name.html

Ze stránek KOSu:

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/predmety10010904.html

Přehled předmětů katedry v Moodle FEL:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13113/Katedra_elektrotechnologie

Průchod studiem oboru Technologické systémy:

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/pruchody/pr959624972805.html

 

[scg_kk]