Bakalářská etapa

O studiu

Výuka technologie elektrotechnické výroby v dnešní době nabývá na důležitosti. S vědomím potřebnosti odborníků pro výrobní procesy, vývojová, výzkumná i vědecká pracoviště, přistupuje katedra k jejich přípravě. Těžiště výuky je dnes v zajištění denního studia studijního programu Elektrotechnika, energetika a management. Dílčí problematiky vyučujeme pro další studijní programy. Samozřejmostí je výuka v anglickém jazyce v řádném studiu i v rámci výuky pro studenty výměnných programů, jako je Prospectus, Erasmus a další.

Bakalářská etapa

V rámci bakalářské etapě pokládáme důraz především na zvládnutí základních znalostí v oblastech:

  • materiálů pro elektrotechnickou výrobu, jejich profilových vlastností a použití, dále způsobů měření a kontroly požadovaných parametrů;
  • technologií používaných v elektrotechnické výrobě pro zpracování základních materiálů a komponentů elektrotechnických výrobků pro realizaci vodivých, izolačních, elektromagnetických a dalších systémů, výkonových součástek, elektronických a elektrotechnických přístrojů a zařízení;
  • výroby výkonových zařízení, Seznámení s hlavním výrobními postupy používanými v elektrotechnické výrobě, kontrolu a zajištění odolnosti proti vlivům prostředí a postupy nutné pro zajištění bezpečnosti výrobku v rámci celého jeho životního cyklu;
  • výroby elektrotechnických součástek a výroby elektrických zařízení volitelně podle oboru studia.

Volitelné předměty doplňují potřebné základy především o poznatky o moderních a špičkových materiálech a technologiích nebo přibližují vybrané technologie širšímu okruhu studentů z jiných studijních program a fakult.

Podstatným rysem naší výuky je snaha o maximální využití praktické výuky pokud možno s využitím moderního přístrojového vybavení laboratoří katedry.

Získané znalosti mohou studenti uplatnit a dále rozvíjet především v rámci individuálních projektů a bakalářských prací orientovaných na konkrétní, zpravidla praktický, problém.

Absolventi bakalářského studia najdou bez problémů uplatnění vyžadující znalosti základních technologií v elektrotechnice.

Bakalářská etapa strukturovaného studia – nově akreditované programy

Studijní program Elektrotechnika energetika a management

závazné

A1B14SEM Elektrotechnický seminář – část cvičení
A1B13PPS Průmyslové počítačové systémy
A1B13MVE Materiály a technologie pro výkonovou elektroniku
A1B13VST Výkonové součástky a technologie
A1B13VVZ Výroba výkonových zařízení
A1B13TP1 Projekt v týmu
A1B13IND Projekt individuální
A1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie
A1B13BAP Bakalářská práce

volitelné

A0B13ETM Elektrotechnické materiály
A0B13MTE Materiály a technologie pro elektroniku
A0B13NNT Nanotechnologie
A0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice
A0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů
A0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky
A0B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice

Studijní program Elektronika, komunikace a multimédia

A2B13PEL Průmyslová elektrotechnika

Všechny studijní programy

volitelné

A0B13ETM Elektrotechnické materiály
A0B13MTE Materiály a technologie pro elektroniku
A0B13NNT Nanotechnologie
A0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice
A0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů
A0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky

Studijní program Softwarové inženýrství a management – ECTS

Obor Softwarové inženýrství

A7B13ANW Analýza a návrh webových aplikací

Předměty katedry Elektrotechnologie

Ze stránky rozvrhů:

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/rozvrhy-ng.B181/public/html/predmety/index-13113-name.html

Ze stránek KOSu:

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/predmety10010904.html

Přehled předmětů katedry v Moodle FEL:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13113/Katedra_elektrotechnologie

Průchod studiem oboru Technologické systémy:

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/pruchody/pr959624972805.html

[scg_kk]