Mgr. Jan Zemen, Ph.D.

pracovník pro vědu a výzkum

místnost: T2:E1-104
telefon: +420 2 2435 2834
email: zemenja1@fel.cvut.cz

Vzdělání:

 • 2000-2005 Magisterské studium (titul Mgr.), obor: Teoretická fyzika, MFF, UK
 • 2005-2010 Doktorské studium (titul Ph.D.), obor: Fyzika pevných látek a materiálový výzkum, MFF, UK

Přehled profesní kariéry:

 • od 1.1.2011 do 31.12.2013: vědecký pracovník na School of Physics, University of Nottingham, GB
 • od 1.1.2014 do 31.12.2015: vědecký pracovník na Department of Physics, Imperial College London, GB
 • od 11.1.2016 do 31.3.2017: vědecký pracovník na School of Chemistry, University of Nottingham, GB
 • od 1.4.2017 do 31.12.2017: věd. prac. v oborech technických na katedře elektrotechnologie FEL, ČVUT
 • od 1.1.2018 do současnosti: odborný asistent na katedře elektrotechnologie FEL, ČVUT

 Základní zaměření vědecké a odborné činnosti

Materiálový výzkum; numerické modelování elektronové a magnetické struktury pevných látek; spintronické a kalorické jevy v nano- a mikro-strukturách; magnetické slitiny s tvarovou pamětí; magneticky dopované polovodiče; modelování vedení proudu a šíření tepla v pájených spojích metodou konečných prvků.

Granty a ocenění:

 • 2010 – Cena Milana Odehnala pro mladé vědce v oboru fyzika, Jednota českých matematiků a fyziků, ČR
 • 2011 – Postdoctoral fellowship, Engineering and Physical Sciences Research Council (EP/H029257/1), GB
 • 2013 – Spoluřešitel projektu Magmem, EPSRC Impact Acceleration Account Proof of Concept Funding, University of Nottingham, GB
 • 2017 – Spoluřešitel projektu „Manipulace vlastností rozhraní oxidů přechodových kovů“, GAČR, ČVUT
 • 2019 – Individual fellowship (Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF), MŠMT, ČVUT

Pedagogická činnost

 • 2015 – Bakalářský program Fyzika: Programování v jazyce Python a vedení ročníkového projektu, obojí na Imperial College London, GB
 • 2019 – Vedení bakalářské práce na FEL, ČVUT (úspěšně obhájena)

Vybrané publikace

 1. Boldrin, F. Johnson, R. Thompson, A.P. Mihai, B. Zou, J. Zemen, et al., The Biaxial Strain Dependence of Magnetic Order in Spin Frustrated Mn3NiN Thin Films. Advanced Functional Materials, p.1902502 (2019)
 2.  P. Amin, J. Zemen, and M. D. Stiles, Interface-Generated Spin Currents. Phys. Rev. Lett. 121, 136805 (2018)
 3. Zemen, E. Mendive Tapia, Z. Gercsi, R. Banerjee, C.E. Patrick, J.B. Staunton, K.G. Sandeman, Frustrated Magnetism and Caloric Effects in Mn-antiperovskite Nitrides: Ab Initio Theory, Phys. Rev. B 95, 184438 (2017)
 4. Zemen, Z. Gercsi, K. G. Sandeman, Piezomagnetic effect as a counterpart of negative thermal expansion in magnetically frustrated Mn-based antiperovskite nitrides, Phys. Rev. B 96, 024451 (2017)
 5. Irons, J. Zemen, and A. M. Teale, Efficient calculation of molecular integrals over London atomic orbitals, Journal of Chemical Theory and Computation13(8), 3636-3649 (2017).
 6. P. Beardsley, D. E. Parkes, J. Zemen, et al., Effect of lithographically-induced strain relaxation on the magnetic domain configuration in microfabricated epitaxially grown Fe81Ga19, Scientific Reports 7, 42107 (2017)
 7. Železný, H. Gao, K. Výborný, J. Zemen, J. Mašek, Aurélien Manchon, J. Wunderlich, Jairo Sinova, and T. Jungwirth, Relativistic Néel-order fields induced by electrical current in antiferromagnets. Physical Review Letters 113, 157201 (2014)
 8. Zemen, J. Mašek, J. Kučera, J. A. Mol, P. Motloch, T. Jungwirth, Comparative study of tight-binding and ab initio electronic structure calculations focused on magnetic anisotropy in ordered CoPt alloy, JMMM 356, 87–94 (2014)
 9. Tesarova, P. Nemec, E. Rozkotova, J. Zemen, F. Trojanek, K. Olejnik, V. Novak, P. Maly, and T. Jungwirth, Experimental observation of the optical spin-orbit torque, Nat. Photonics 7, 492 (2013)
 10. Nemec, E. Rozkotova, N. Tesarova, F. Trojanek, E. De Ranieri, K. Olejnik, J. Zemen, V. Novak, M. Cukr, P. Maly, T. Jungwirth, Experimental observation of the optical spin transfer torque, Nat. Physics 8, 411 (2012)

H-index = 11 (https://publons.com/researcher/2518656/jan-zemen)

 Patentové přihlášky

 • 2016    A. Rushforth, J. Zemen, D. Parkes, Electric field control of magnetic domain walls for information storage and logical processing,  PCT/GB2016/051721, GB1510098.5
 • 2016     J. Zemen, A. Mihai, B. Zou, E. Donchev, D. Boldrin, Non-volatile piezomagnetic memory, GB 1621485.0, PCT/GB2017/053674
 • 2018    J. Zemen, B. Zou, A. Mihai, Spintronic memory, GB1812823.1

Zvané přednášky

 • 6.1.2012   – Magnetic anisotropies in CoPt ordered alloy for spintronic applications; Výroční “tříkrálová” konference Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha, ČR;
 • 14.7.2013 – Tunneling Anisotropic Magnetoresistance (TAMR) in junctions with FM and AFM electrodes; Workshop on KKR Greens functions for calculations of spectroscopic, transport and magnetic properties, University of Warwick, GB;
 • 14.9.2015 – Ab initio study of piezomagnetic effect in Mn-antiperovskites; Workshop on ab-initio modelling of adaptive d- and f-electron magnetic materials, Chester, UK (organized by STFC Daresbury Laboratory, UK, and Ames Laboratory, USA);
 • 21.2.2019 – Piezomagnetic Manganese Nitrides for Thin Film Caloric and Spintronic applications; Soiree of the Thomas Young Centre & London Centre for Nanotechnology, London, GB

Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Jan Zemen