Ing. Josef Sedláček, CSc.

odborný asistent, tajemník katedry

místnost: T2:B3-137
telefon: +420 2 2435 2373
email: sedlacek@fel.cvut.cz

Vzdělání

 • 1976 – VŠ, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, obor elektrotechnologie
 • 1986 – CSc. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektrotechnologie

Dosavadní praxe

 • od 2008 doposud, odborný asistent na Katedře elektrotechnologie FEL ČVUT v Praze
 • od 1980 do 2008, odborný asistent na Katedře mechaniky a materiálů FEL ČVUT Praze
 • od 1978 do 1980, vědecká příprava na Katedře elektrotechnologie FEL ČVUT v Praze
 • 1977 vývojový pracovník TESLA Valašské Meziříčí

Odborné zaměření

Dielektrická spektroskopie plasmových nástřiků keramických materiálů a SPS materiálů, diagnostika materiálů pro elektrotechnické aplikace.

Členství v odborných orgánech

Člen oborové rady 2602V009 – “Elektrotechnologie a materiály”

Členství v odborných organizacích

 • Czech and Slovak Association for Crystal Growth
 • Nové materiály a technologie

Projekty

 • 1999 až 2001 grant MZe č. EP1999 “Studium vlastností mikrovlnných susceptorů” (řešitel na ČVUT FEL)
 • 2002 projekt MŠMT č. 333328/2002 – spoluřešitel
 • 2005 projekt FRVŠ č. 2525/2005 – spoluřešitel
 • 1999 – 2004 Výzkumný záměr MŠMT, MSM210000021, Diagnostika materiálů, spoluřešitel
 • 2005 – 2012 Výzkumný záměr MŠMT, MSM6840770021, Diagnostika materiálů, spoluřešitel

Výuka

 • B0B13ETM – Elektrotechnické materiály, přednášky a cvičení,
 • B0M13MTE – Materiály a technologie pro elektrotechniku, přednášky a cvičení,
 • A1B13MVE – Materiály pro výkonovou elektrotechniku, přednášky a cvičení,
 • AE1B13MVE – Materials for Power Electrical Engineering, cvičení,
 • A2B13PEL – Průmyslová elektrotechnika, cvičení,
 • AE2B13PEL – Industrial Electrical Engineering, cvičení,
 • B0B13SPE – Svařování a pájení v elektrotechnice, přednášky a cvičení.

Školitel 2 doktorandů.

Publikační činnost za posledních 5 let

Je spoluautorem 6 autorských osvědčení, H index = 7.

 • CTIBOR, P. et al. Barium Titanate Dielectrics Sprayed by a High Feed-Rate Water-Stabilized Plasma Torch. Journal of Materials Engineering and Performance . 2018, 27(10), 5291-5299. ISSN 1059-9495. DOI 10.1007/s11665-018-3622-1
 • CTIBOR, P. a J. SEDLÁČEK. Tantalum Oxide Dielectrics Fired by Spark Plasma Sintering. In: Proceedings of the EURO PM2018 – European powder metallurgy association (EPMA) Congress and Exhibition . European powder metallurgy association (EPMA) Congress and Exhibition, Bilbao, 2018-10-14/2018-10-18. Shrewsburry: European Powder Metallurgy Association (EPMA), 2018. ISBN 978-1-899072-50-7.
 • SEDLÁČEK, J., K. DUŠEK a D. BUŠEK. Měření dielektrických parametrů viskózy . [Výzkumná zpráva] 2017.
 • DUŠEK, K., J. SEDLÁČEK a P. MACH. Diagnostika defektu ASIC Infineon TLE 4983 C HT . [Výzkumná zpráva] 2017.
 • CTIBOR, P., J. SEDLÁČEK a M. JANATA. Dielectric Strontium Zirconate Sprayed by a Plasma Torch. Progress in Color, Colorants and Coatings . 2017, 2017(10), 225-230. ISSN 2008-2134.
 • CTIBOR, P. et al. Dielectric properties and vacancy-like defects in plasma-sprayed barium titanate. Journal of the American Ceramic Society . 2017, 100(7), 2972-2983. ISSN 0002-7820. DOI 10.1111/jace.14840
 • SEDLÁČEK, R. a J. SEDLÁČEK. Stanovení objemové rezistivity předložených vzorků na bázi polymerů a uhlíkových plniv. [Výzkumná zpráva] Neratovice: TIÚ-PLAST a.s., 2016. Zpráva č. HS8301601C048.
 • CTIBOR, P. et al. Dielectric properties of plasma sprayed silicates subjected to additional annealing. Progress in Color, Colorants and Coatings . 2017, 10(2), 105-114. ISSN 2008-2134.
 • DUŠEK, K. et al. Diagnostika defektu způsobeného svodem mezi vývody integrovaných kondenzátorů. [Výzkumná zpráva] 2016.
 • CTIBOR, P et al. Barium titanate nanometric polycrystalline ceramics fired by spark plasma sintering. Ceramics International . 2016, 42(14), 15989-15993. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2016.07.104
 • CTIBOR, P. et al. Spark Plasma Sintering of Dielectric Ceramics Zr0.8Sn0.2TiO4. Materials Science . 2016, 22 (3), 435-439. ISSN 1392-1320. DOI 10.5755/j01.ms.22.3.8767
 • SEDLÁČEK, J. a R. SEDLÁČEK. Měření dielektrických parametrů vzorků BOPET TENOLAN IA 30 . [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie, 2015. Zpráva č. 2015/13113/3.
 • CTIBOR, P., J. SEDLÁČEK a Z. PALA. Dielectric and electrochemical properties through-thickness mapping on extremely thick plasma sprayed TiO2. Ceramics International . 2016, 42(6), 7183-7191. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2016.01.108
 • CTIBOR, P., J. SEDLÁČEK a Z. PALA. Dielectric properties through-thickness mapping on extremely thick plasma sprayed TiO2. In: Development of Materials Science in Research and Education . Development of Materials Science in Research and Education – DMSRE 25, Kežmarské Žľaby, 2015-08-31/2015-09-04. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2015. s. 15. ISBN 978-80-89597-28-4.
 • CTIBOR, P. et al. Study on the plasma sprayed amorphous diopside and annealed fine-grained crystalline diopside. Ceramics International . 2015, 41 10578-10586. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2015.04.154
 • CTIBOR, P. et al. Calcium titanate (CaTiO3) dielectrics prepared by plasma spray and post-deposition thermal treatment. Materials Research Bulletin . 2015, 72 123-132. ISSN 0025-5408. DOI 10.1016/j.materresbull.2015.07.041
 • CTIBOR, P., J. SEDLÁČEK a Z. PALA. Structure and properties of plasma sprayed BaTiO3 coatings after thermal posttreatment. Ceramics International . 2015, 41(6), 7453-7460. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2015.02.065
 • CTIBOR, P. et al. Study on the Plasma Sprayed Diopside. In: Vrstvy a povlaky 2014 . Rožnov pod Radhoštěm, 2014-10-20/2014-10-21. Trenčín: Kníhviazačstvo s. r. o., 2014. s. 23-28. ISBN 978-80-970824-3-7.
 • SEDLÁČEK, J. et al. Spark Plasma Sintering of Dielectric Ceramics ZrSnTiO4. In: Development of Materials Science in Research and Education . Kežmarské Žĺaby, 2013-09-09/2013-09-13. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-970896-5-8.

Vygenerováno z aplikace https://v3s.cvut.cz; 20.02.2019 21:25; uživatel: Ing. Josef Sedláček, CSc. (sedlacek)


Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Josef Sedláček