Ing. Tomáš Reichl

doktorand, technický pracovník

Email: reichl.tomas@fel.cvut.cz
Místnost: T2:E1-101
Telefon: +420 2 2435 2336

Vzdělání:

 • 2016 – ČVUT FEL Praha, Fakulta elektrotechnická, studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Elektrotechnologie a materiály, doktorské studium
 • 2013 – 2016 ČVUT FEL Praha, Fakulta elektrotechnická, studijní program Elektrotechnika energetika a management, obor Elektroenergetika, zakončené státní magisterskou zkouškou – únor 2016
 • 2010 – 2013 ČVUT FEL Praha, Fakulta elektrotechnická, studijní program Elektrotechnika Energetika a management, obor Aplikovaná elektrotechnika, zakončené státní bakalářskou zkouškou – červen 2013

Dosavadní praxe:

 • od 2014 Laboratorní technik LDFS, ČVUT, Fakulta elektrotechnická
 • od 2016 Laboratorní technik a operátor elektronového mikroskopu, ČVUT, Fakulta elektrotechnická

Výuka:

 • Elektrochemické zdroje a fotovoltaika

Věda a výzkum, spolupráce s praxí:

 • Diagnostické a testovací metody pro elektrochemické zdroje

Grantové programy:

 • 2016 SGS ČVUT, Moderní diagnostické impulsní metody pro elektrochemické články a akumulátorové baterie
 • 2015 SGS ČVUT, Diagnostika akumulátorových článků a baterií pomocí impulzních metod

Publikace:

 • 2015 Reichl, T. – Hrzina, P.: Drží krok alkalické články s dobou?. In 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2015, s. 118-122. ISBN 978-80-02-02593-1
 • 2016 Reichl, T.: Impulzní charakteristiky baterií. In 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2016, s. 102-105. ISBN 978-80-02-02593-2

Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Tomáš Reichl