Ing. Karel Künzel, CSc.

odborný asistent, zástupce vedoucího katedry

rozvrhář katedry, pedagogický referent katedry, ediční referent katedry

místnost: T2:B3-443
telefon: +420 2 2435 2119
email: kuenzel@fel.cvut.cz

Vzdělání

 • 1973 – 1977 Střední průmyslová škola elektrotechnická v Kutné Hoře, obor silnoproudá elektrotechnika
 • 1977 – 1982 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, obor silnoproudá elektrotechnika, zaměření výkonová elektronika
 • 1982 – 1986 Interní vědecká aspirantura, Elektrické pohony a trakce

Výuka

 • Průmyslové počítačové systémy – přednášky a cvičení
 • Simulace výrobních procesů – přednášky a cvičení
 • Výroba výkonových zařízení – cvičení z oblasti EMC

Věda a výzkum

 • Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů.

Řešené projekty

 • 1994 – 1996 GA102/94/1360, Caha, Z. Analýza a syntéza vysoce kompatibilních usměrňovačů s šířkově-pulsní modulací, člen řešitelského týmu
 • 1997 – 1999 GA102/97/1254, Žáček, J. Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů, člen řešitelského týmu
 • 1998 – 2000 GA102/98/1507, Technologie systému měnič – motor, hlavní řešitel
 • 2002 K13113 Škoda Praha, smluvní výzkum, vedoucí řešitelského týmu
 • 2005 – 2011 MSM6840770017, Tlustý, J. Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektroenergetických systémů, člen řešitelského týmu
 • 2008 08007 K13113 ČEZ Praha, smluvní výzkum, vedoucí řešitelského týmu
 • 2012 120047C K13113 ČEZ Praha, smluvní výzkum , vedoucí řešitelského týmu
 • 2012 121108C K13113 ČEZ Temelín, smluvní výzkum, vedoucí řešitelského týmu
 • 2014 – dosud CTU-CNR Join Center, člen řešitelského týmu
 • Další smluvní výzkum a projekty v oblasti elektromagnetické kompatibility výkonových zařízení

Spolupráce s praxí

 • Řešení projektů a měření v oblasti oblasti elektromagnetické kompatibility výkonových zařízení
[scg_kk]