doc. Ing. Ivan Kudláček, CSc.

docent

místnost: T2:B3-442
telefon: +420 2 2435 2212
email: kudlacek@fel.cvut.cz

Vzdělání

 • 1954 – 1958 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha
 • 1958 – 1963 ČVUT fakulta elektrotechnická, katedra stavby el.strojů
 • 1963 – Obhajoba diplomové práce na téma “Zhodnocení vlivu vakua při zpracování izolantu z rekonstuované slídy”, ČVUT FEL Praha
 • 1974 – Obhajoba dizertační práce na téma “Studie o vlivu zkondenzované vodní páry na elektrické povrchové vlastnosti plastických hmot znehodnocených klimatickými činiteli”, ČVUT FEL Praha
 • 2001 – Obhajoba habilitační práce na téma “Koroze v elektrotechnice”, ZČU Plzeň

Výuka na vysoké škole

 • 1967 – 1971 Univerzita 17. listopadu Praha, externí člen katedry tropikalizace, přednášky z oblasti vlivu prostředí na technické výrobky
 • 1978 – 1983 VŠSE Plzeň, externí přednášky v postgraduálním kurzu o problematice spolehlivosti el. zařízení
 • 1984 – 1991 ČVUT FEL Praha, externí přednášky o problematice degradačních procesů
 • 1992 – dosud ČVUT FEL Praha, přednášky z problematiky degradačních procesů, ekologie průmyslu a ekologie el. výroby

Ostatní pedagogická praxe

 • 1965 – 1967 Střední průmyslová škola spojové techniky Praha, učitel odborného předmětu elektrotechnologie

Věda a výzkum

Vybrané publikace

 • ŽÁK, P., M. TUČAN a I. KUDLÁČEK. Combined Accelerated Climatic Tests of Electrically Conductive Adhesives. ElectroScope. 2010, 2010(3), 1-3. ISSN 1802-4564.
 • ŽÁK, P. a I. KUDLÁČEK. Spolehlivost elektrických zařízení 2.díl – Vliv prostředí na spolehlivost elektrotechnických zařízení. Praha: SVÚOM Praha a.s., 2010. ISBN 978-80-903933-8-7.
 • ŽÁK, P. a I. KUDLÁČEK. Processing of reliability data sets containing extreme values. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 238-239. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
 • ŽÁK, P., M. TUČAN a I. KUDLÁČEK. Tin coating of connectors – reliability risk for electrical equipment. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 229-233. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053864.
 • ŽÁK, P., I. KUDLÁČEK a J. URBÁNEK. Methods of Accelerated Growth of Tin Whiskers. In: DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION. Lednice, 2012-09-03/2012-09-07. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2012. s. 69. ISBN 978-80-260-2357-9.
 • KUDLÁČEK, I., J. WEINZETTEL a T. HOLKUP. Příspěvek k environmentální analýze slévárenského provozu. Konstrukce. 2014, 13 77-78. ISSN 1213-8762.
 • KUDLÁČEK, I. a A. MAREŠ. Kritický pohled na ekodesign kompaktních světelných zdrojů. Konstrukce. 2014, 13 70-72. ISSN 1213-8762.
 • ZVÁNOVEC, S. et al. Visible Light Communications Based on Street Lighting. In: GHASSEMLOOY, Z. et al., eds. Visible Light Communications: Theory and Applications. Boca Raton: CRC Press, 2017. s. 285-310. 1. ISBN 978-1-4987-6753-8. DOI 10.1201/9781315367330.
 • ČERNÁ, L., T. FINSTERLE a I. KUDLÁČEK. Ekonomická bilance likvidace fotovoltaických modulů instalovaných v České republice během roku 2010. Energetika. 2018, 68(1), 48-55. ISSN 0375-8842.

Zahraniční zkušenosti

 • 1968 – Polsko, Institut elektrotechniky, Gdaňsk, Wroclaw, 6 týdnů
 • 1987 – SSSR, Akademie věd, Jakutsk, 2 týdny
 • 1987 – Vietnam, Akademie věd, Hanoi, Hočiminovo město, 4 týdny
 • 1989 – ČLR, Institut tropické technologie, Wuhan, Šanghaj, Kanton, 4 týdny

Odborné vedení

 • 2001 – Školitel specialista doktoranda Ing. Hamdy K. Elminra
 • 2004 – Školitel doktoranda Ing. Jana Weinzettla (doktorandskou práci obhájil v r. 2008)
 • 2008 – Školitel doktoranda Ing. Pavla Rokose
 • 2008 – Školitel doktoranda Ing. Pavla Žáka (doktorandskou práci obhájil v r. 2013)
 • 2015 – Školitel specialista doktoranda Ing. Jana Žáka

Řešitel nebo spoluřešitel velkých projektů

 • 1978 – 1980 Dílčí výzkumný úkol 04 státního programu P 14-123-203-08 “Urychlené zkoušky životnosti vybraných el. zařízení se zpřesněnými výroky o spolehlivosti a životnosti”.
 • 1981 – 1986 Dílčí výzkumný úkol 02 státního programu P 03-119-403 “Prognostické a diagnostické metody spolehlivosti v elektrotechnice a elektronice”.
 • 1986 – 1988 Státní výzkumný programu P 04-117-816 “Ochrana strojírenských a elektrotechnických výrobku proti ztíženým klimatickým podmínkám včetně tropických a arktických”.
 • 1999 – 2002 Grant MKČR PK99P040PP028 “Monitorování vlivu prostředí na kulturní památky”.
 • 2007 – 2010 Program EUREKA BESTPRODUCT-TENEEST

Osobní aktivity

 • chalupaření
 • sportovní aktivita (plavání, jízda na kole)
 • fotografování, filmování
 • cestování po světě

Osobní stránky https://www.ivkud.info


Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Ivan Kudláček