Ing. Iva Králová

doktorand, technický pracovník

Email: kraloiva@fel.cvut.cz
Místnost: T2:G1-123c
Tel.: +420 2 2435 2349

VZDĚLÁNÍ:

 • 6/2022 – současnost
  České vysoké učení technické v Praze, FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
  Doktorské studium, Obor: Elektrotechnika a komunikace
 • 6/2017 – 6/2022
  České vysoké učení technické v Praze, FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
  Studium bakalářského a navazujícího magisterského programu Elektrotechnika, energetika a management
  Obor: Elektrotechnika a management a navazující Technologické systémy
  Závěrečná práce: Testování pájitelnosti bezolovnatých slitin metodou smáčecích vah

DOSAVADNÍ PRAXE:

 • leden 2022 – současnost, Katedra elektrotechnologie, FEL, ČVUT v Praze
  Laboratorní pracovník – podílení se na rozvoji výuky a vědecké činnosti katedry, operátor elektronového mikroskopu
 • prosinec 2019 – současnost, Energetická gramotnost s.r.o.
  Lektor – vedení přednášek o energetice na ZŠ a SŠ

VÝUKA:

 • Materiály pro výkonovou elektrotechniku (cvičení)
 • Technologické procesy pro elektrotechniku (cvičení)

PROJEKTY:

 • 2022, Analýza materiálů pro aditivní výrobu a jejich využití v elektrotechnice, Studentská grantová soutěž ČVUT, č.g. SGS22/054/OHK3/1T/13 (člen týmu)
 • 2022, Studie vlastností materiálů u technologie pájení, Studentská grantová soutěž ČVUT, č.g. SGS21/159/OHK3/3T/13 (člen týmu)

PUBLIKACE:

 • Králová, I.; Klimtová, M.; Veselý, P., Impact of Added Gallium and Phosphorus in Bismuth-Tin Solder Alloys on Mechanical Properties and Microstructure of Intermetallic Layer, In: 2022 45th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). New York: IEEE Press, 2022. p. 1-7. International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-6654-6589-2.
 • Klimtová, M.; Králová, I.; Veselý, P., Bismuth-based Solder Alloys: Influence of Added Phosphorus and Gallium on Wettability and Spreading, In: 2022 45th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). New York: IEEE Press, 2022. p. 1-5. International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-6654-6589-2.
 • Králová, I.; Kadlecová, A.; Veselý, P.; Dušek, K., Influence of Added Phosphorus and Gallium in Lead-free Bismuth-Tin Alloys on Wetting and Intermetallic Compounds, In: 2021 44th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). New York: IEEE Press, 2021. p. 1-6. International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-6654-1477-7.
 • Kadlecová, A.; Králová, I.; Veselý, P., Mechanical and Thermal Consequences of Added Phosphorus and Gallium in Lead-free Alloy Based on Bismuth and Tin, In: 2021 44th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). New York: IEEE Press, 2021. p. 1-5. International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-6654-1477-7.