Ing. Markéta Klimtová

doktorand, technický pracovník

Email: klimtma2@fel.cvut.cz
Telefon: +420 2 2435 2349
Místnost: T2:G1-123

Vzdělání

  • 9/2022 ­současnost: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, obor Elektrotechnika a komunikace, doktorské studium
  • 2017-2022: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, studijní program Elektrotechnika, energetika a management, obor Technologické systémy, zakončené státní magisterskou zkouškou (červen 2022), titul Ing.

Výuka

Materiály pro výkonovou elektrotechniku (cvičení, zimní semestr)

Publikace

  • P. Veselý, M. Klimtová and D. Froš, “Electrochemical Migration Issues Related to Improper Solder Mask Application,” 2022 45th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE), 2022, pp. 1-6, DOI: 10.1109/ISSE54558.2022.9812811.
  • M. Klimtová, I. Králová and P. Veselý, “Bismuth-based Solder Alloys: Influence of Added Phosphorus and Gallium on Wettability and Spreading,” 2022 45th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE), 2022, pp. 1-5, DOI: 10.1109/ISSE54558.2022.9812828.
  • I. Králová, M. Klimtovà and P. Veselý, “Impact of Added Gallium and Phosphorus in Bismuth-Tin Solder Alloys on Mechanical Properties and Microstructure of Intermetallic Layer,” 2022 45th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE), 2022, pp. 1-7, DOI: 10.1109/ISSE54558.2022.9812758.
  • K. Dušek et al., “A Weakness of Wetting Balance Method during the Diagnostic of Connector Pins with Wetting Issue,” 2022 45th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE), 2022, pp. 1-5, DOI: 10.1109/ISSE54558.2022.9812772.
  • M. Klimtová and P. Veselý, “Evaluation of Anisotropy of Additively Manufactured Structures,” 2021 44th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE), 2021, pp. 1-6, DOI: 10.1109/ISSE51996.2021.9467633