Ing. Roman Janiš, Ph.D.

technický pracovník, knihovník katedry

místnost: T2: G1-127
telefon: +420 2 2435 2351, 3977
email: janisrom@fel.cvut.cz

Vzdělání

 • 1973 – 1977: SPŠ spojové techniky, Praha 1
 • 1977 – 1982: ČVUT fakulta elektrotechnická v Praze, obor telekomunikační technika
 • 2010 – 2016: doktorské studium na ČVUT fakulta elektrotechnická v Praze, obor Elektrotechnologie a materiály

Výuka

 • A1B13VVZ – Výroba výkonových zařízení
 • A0B13SPE – Svařování a pájení v elektrotechnice

Řešené projekty

Studentská grantová soutěž ČVUT:

 • rok 2012: SGS12/065/OHK3/1T/13,
 • rok 2013: SGS13/071/OHK3/1T/13,
 • rok 2014: SGS14/066/OHK3/1T/13,
 • rok 2015: SGS15/076/OHK3/1T/13.

Vybrané publikace

 • JANIŠ, R., KUBA, J.: The Possibility of Cooling of Electronic Equipment , In Transaction on Electrical Engineering, Vol.1., ISSN 1805-3386, Prague 2012
 • JANIŠ, R., KUBA, J.: Tepelná trubice s řízeným transportem tepla, Užitný vzor č. 24730, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2012
 • JANIŠ, R., KUBA, J.: The Possibility of Cooling of Electronic Equipment, In conference ELEN 2012, Page 1-5, ISBN 978-80-01-05096-5, Prague 2012
 • JANIŠ, R., Možnosti chlazení výkonových zařízení, Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, 14. ročník, Praha 2013
 • JANIŠ, R., KUBA, J.: Power Devices Cooling Using Heat Pipes, In conference Diagnostika 2013 , Page 26-30, ISBN 978-80-01-261-0210-6, Pilsen 2013

Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Roman Janiš