Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.

odborný asistent

místnost: T2:B3-140
telefon: +420 2 2435 2124, 2025
email: hrzinap@fel.cvut.cz

Vzdělání

Vystudoval ČVUT v Praze FEL, obor Elektrotechnologie a materiály. Studium ukončil v roce 2010 obhajobou disertační práce v oblasti spínaných zdrojů. Od roku 2010 pracuje na pozici odborného asistenta ČVUT FEL. Dříve se zabýval problematikou spínaných zdrojů z hlediska technologie jejich návrhu. V současnosti se zabývá mezioborovou problematikou elektrochemických zdrojů a fotovoltaikou. Je manažerem kvality a metrologem akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů (LDFS) ČVUT FEL. V Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) se orientuje na problematiku fotovoltaických systémů z komplexního hlediska. Dále působí jako vedoucí pracovní skupiny pro malé zdroje a akumulaci v rámci Solární Asociace (SA).

Výuka
Informace o předmětech, které na FEL vyučuji a případné interní kontakty naleznete v systému ČVUT FEL (odkaz)

Vedení bakalářských a diplomových prací
Vzhledem k velkému zájmu a náročnosti bakalářských a diplomových prací z oboru elektrochemických zdrojů a fotovoltaiky, prosím případné zájemce o osobní kontakt, na základě kterého se pokusíme zvolit vhodné téma. Jako jistá inspirace, pro zájemce, může působit stránka LFSEZ (odkaz).

Publikace
Pravidelně se zúčastňuji českých konferencí a oborových setkání s tématikou obnovitelných zdrojů, kde se zaměřuji na propagaci moderní energetiky využívající akumulaci a fotovoltaické systémy.

Vědecké výsledky
seznam aktuálních vědeckých výsledků poskytne systém V3S (odkaz)

Dále uvádím export z tohoto systému ke konci ledna 2018:

REICHL, T. a HRZINA, P. Capacity Detection of Internal Short Circuit for Charge [online]. ECS Transactions. 2017, 81(1), s. 209-215. ISSN 1938-6737. Dostupné z: http://www.electrochem.org

ČERNÁ, L., et al. NOTE ON COLE-COLE DIAGRAMS OF PHOTOVOLTAIC MODULES EVALUATION [online]. In: Proceedings of 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Amsterdam, 24.09.2017 – 28.09.2017. Munich: WIP – Renewable Energies. 2017, s. 1537-1540. ISSN 2196-0992. ISBN 3-936338-47-7.

HRZINA, P. a ČERNÁ, L. Modelování, provoz a výsledky provozu fotovoltaického systému s optimizery v roce 2016. In: 38. NEKONVEKČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Hustopeče, 10.05.2017 – 12.05.2017. Praha: Česká elektrotechnická společnost. 2017, s. 14-18. ISBN 978-80-02-02725-6.

REICHL, T. a HRZINA, P. Capacity Detection of Internal Short Circuit. In: Proceedings of Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 18th ABAF. Advanced Batteries, Accumulators and Fuel cells 18th. BRNO, 10.09.2017 – 13.09.2017. Brno: Brno University of Technology. 2017, s. 1-191. ISBN 978-80-214-5529-0.

ČERNÁ, L., HRZINA, P., a HOCHMAL, P. Způsob rychlé analýzy fotovoltaických modulů a zařízení k jeho provádění. České vysoké učení technické v Praze, Patrik. Hochmal. 306858. 28.06.2017.

REICHL, T. a HRZINA, P. DETEKCE VNITŘNÍHO ZKRATU PŘI NABÍJENÍ. In: 38. NEKONVEKČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Hustopeče, 10.05.2017 – 12.05.2017. Praha: Česká elektrotechnická společnost. 2017, s. 98-102. ISBN 978-80-02-02725-6.

HRZINA, P., REICHL, T., a ČERNÁ, L. Teaching of PV Energy Storage at the Department of Electrotechnology. In: IWTPV 16 Proceedings. 8th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Praha, 07.04.2016 – 08.04.2016. Praha: Nakladatelství ČVUT. 2016, s. 51-52. 1.. ISBN 978-80-01-05935-7.

ČERNÁ, L., et al. STUDIE MOŽNOSTÍ INSTALACÍ HYBRIDNÍCH FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ ZÁLOHOVANÝCH SÍTÍ V ČR. PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.. 2016

REICHL, T. a HRZINA, P. Impulse Diagnostical Test of Batterries [online]. Journal of Energy Storage. 2017, 2017(14), s. 405-409. ISSN 2352-152X. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/journal/2352152X/14/part/P3

HOLOVSKÝ, J., et al. Photocurrent Spectroscopy of Perovskite Layers and Solar Cells: A Sensitive Probe of Material Degradation. Journal of Physical Chemistry Letters. 2017, 8(4), s. 838-843. ISSN 1948-7185. Dostupné z: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpclett.6b02854

ČERNÁ, L., HRZINA, P., a HOCHMAL, P. Zařízení pro rychlou analýzu fotovoltaických modulů. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ; Ing. Patrik Hochmal, zadní Třebáň, CZ. 30095. 29.11.2016.

REICHL, T. a HRZINA, P. Impulse Diagnostic Test of Battery and Load Influence [online]. ECS Transactions. 2016, 74(1), s. 9-16. ISSN 1938-5862. Dostupné z: http://ecst.ecsdl.org/content/74/1/9.abstract

ČERNÁ, L., et al. IMPEDANCE SPECTROSCOPY AND ITS POSSIBLE USE FOR DEFFECTS DETECTION [online]. In: EU PVSEC Proceedings. European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Mnichov, 20.06.2016 – 24.06.2016. Munich: WIP – Renewable Energies. 2016, s. 1842-1845. ISBN 3-936338-41-8. Dostupné z: https://www.eupvsec-proceedings.com

FINSTERLE, T., et al. Study of Shunt Distributions in Thin Film Multijunction Solar Cells [online]. In: EU PVSEC Proceedings. European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Mnichov, 20.06.2016 – 24.06.2016. Munich: WIP – Renewable Energies. 2016, s. 1250-1252. ISBN 3-936338-41-8. Dostupné z: http://www.eupvsec-proceedings.com/

REICHL, T. a HRZINA, P. Impulse Diagnostic Test of Battery and Load Influence. In: Proceedings of Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 17th ABAF. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 17th ABAF. Brno, 28.08.2016 – 31.08.2016. Brno: Brno University of Technology. 2016, ISBN 978-80-214-5384-5.

DVOŘÁK, O., et al. Progressive Fire Fighting methods. Plasma Physics and Technology. 2016, 3(2), s. 84. ISSN 2336-2626. Dostupné z: https://ppt.fel.cvut.cz/articles/2016/ppt-abstracts-3v2n.pdf

LUKÁŠ, P., et al. Zvýšení hasební účinnosti nízkotlaké a středotlaké vodní mlhy PHZ a SHZ pomocí elektrického pole generovaného stejnosměrným vysokým napětím. In: Požární ochrana 2016 – Sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Požární ochrana 2016. Ostrava, 21.09.2016 – 22.09.2016. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2016, s. 232-235. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-177-4.

HRZINA, P. a CETL, T. Evoluce infrastruktury pro elektromobily. In: 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov, 18.05.2016 – 20.05.2016. Praha: Česká elektrotechnická společnost. 2016, s. 6-9. ISBN 978-80-02-02653-2.

ČERNÁ, L., et al. EKONOMICKÁ BILANCE VÝROBY A LIKVIDACE FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ INSTALOVANÝCH V ČR. Praha: REsolar s.r.o.. 2015

HRZINA, P., REICHL, T., a ČERNÁ, L. Analýza příčin selhání baterií. Utajený. 2015, B2015-072-Z.

HRZINA, P., et al. Method of Reducing Losses of PV Power Plants Based on CIGS Technology with Transformerless Inverters [online]. In: EU PVSEC 2015 Proceeding. 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Hamburg, 14.09.2015 – 18.09.2015. Munich: WIP – Renewable Energies. 2015, s. 2384-2386. ISBN 3-936338-39-6. Dostupné z: https://www.eupvsec-proceedings.com

ČERNÁ, L., et al. A Simple Method of Evaluating Thermograms of Photovoltaic Modules [online]. In: EU PVSEC 2015 Proceeding. 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Hamburg, 14.09.2015 – 18.09.2015. Munich: WIP – Renewable Energies. 2015, s. 2035-2036. ISBN 3-936338-39-6. Dostupné z: https://www.eupvsec-proceedings.com

FINSTERLE, T., et al. PID efekt na fotovoltaických elektrárnách. Energetika. 2015, 65(12), s. 659-661. ISSN 0375-8842.

HRZINA, P., VYHNÁNEK, J., a MAKEŠ, P. Decentralizovaný systém dobíjení trakční baterie s atypickým napětím pro plavidlo na solární pohon. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Buštěhrad, 15.10.2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí. 2015, s. 111-115. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.

RŮŽIČKA, J., et al. Fotovoltaická lavička s korpusem z vysokohodnotného betonu. [Prototyp]. 2015

HRZINA, P. a CETL, T. Akumulátory pro START/STOP systémy. Energetika. 2015, 65(8-9), s. 466-469. ISSN 0375-8842.

HRZINA, P., VYHNÁNEK, J., a MAKEŠ, P. DC/DC měnič s MPPT funkcí pro fotovoltaické systémy. [Funkční vzorek]. 2015

REICHL, T. a HRZINA, P. Drží krok alkalické články s dobou?. In: 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov, 13.05.2015 – 15.05.2015. Praha: Česká elektrotechnická společnost. 2015, s. 118-122. ISBN 978-80-02-02593-1.

CETL, T. a HRZINA, P. Elektromobilita aktuálně v roce 2015. In: 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov, 13.05.2015 – 15.05.2015. Praha: Česká elektrotechnická společnost. 2015, s. 13-17. ISBN 978-80-02-02593-1.

FINSTERLE, T., et al. Korelace výsledků měření cole- cole diagramů a poklesu výkonu fotovoltaických panelů.. 2014, 13113/2/2014.

ČERNÁ, L., et al. Termografie ve fotovoltaice. 04.06.2014.

DVOŘÁK, O., et al. Interakce elektrického pole s plameny. In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Sborník příspěvků z konference Požární ochrana 2014. Požární ochrana 2014 – XXIII. ročník mezinárodní konference. Ostrava, 03.09.2014 – 04.09.2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2014, s. 55-59. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.

HRZINA, P., ČERNÁ, L., a BENDA, V. From Basic Knowledge to Diagnostics. In: BENDA, V. a MOLHANEC, M., eds. Proceedings of the 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics IWTPV’14. 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Praha, 27.03.2014 – 28.03.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2014, s. 57-59. ISBN 978-80-01-05477-2.

ČERNÁ, L., HRZINA, P., a BENDA, V. Students’ projects at the Department of Electrotechnology CTU FEE Prague. In: BENDA, V. a MOLHANEC, M., eds. Proceedings of the 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics IWTPV’14. 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Praha, 27.03.2014 – 28.03.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2014, s. 36-38. ISBN 978-80-01-05477-2.

ČERNÁ, L., et al. Termografie ve fotovoltaice. Energetika. 2014, 64(8-9), s. 440-442. ISSN 0375-8842.

CETL, T. a HRZINA, P. Akumulátory vozidel se start/stop systémy. In: 35. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 35. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko – Češkovice, 21.05.2014 – 23.05.2014. Praha: Česká elektrotechnická společnost. 2014, s. 8-12. ISBN 978-80-02-02528-3.

ČERNÁ, L., et al. Using Measurement of AC Parameters for CIGS PV Modules Degradation Studying. In: 2014 29th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROELECTRONICS – PROCEEDINGS. 2014 29th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROELECTRONICS. Bělehrad, 12.05.2014 – 14.05.2014. Piscataway: IEEE – Electron Devices Society. 2014, s. 307-310. ISSN 2159-1660. ISBN 978-1-4799-5296-0.

HRZINA, P., et al. Metodický pokyn k postupu identifikace stupně poškození PV modulů požárem. Neuvedeno. 2013

HRZINA, P., et al. Test teplotní odolnosti TF PV modulů. Neuvedeno. 2013

ŠKVOR, O., BENDA, V., a HRZINA, P. Zařízení pro měření homogenity fotovoltaických článků metodou LBIV. Praha: ČVUT v Praze, FEL. 2014, 13113/1/2014.

ČERNÁ, L., et al. Diagnostics of PV Modules Using Time Domain Reflectometry [online]. Transaction on Electrical Engineering. 2013, 2(4), s. 106-108. ISSN 1805-3386.

ČERNÁ, L., et al. Ekonomické a technologické trendy ve fotovoltaice. In: Sborník odborná konference Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizačn soustavy. PODĚBRADY 2013 – Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy – 18. ročník. Poděbrady, 19.11.2013 – 20.11.2013. Praha: EGÚ Praha Engineering a.s.. 2013, ISBN 978-80-87774-10-6.

ČERNÁ, L., et al. DIAGNOSTIKA FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ S VYUŽITÍM STŘÍDAVÝCH METOD MĚŘENÍ [online]. In: Sborník příspěvků z 8.ČFVK. 8. Česká fotovoltaická konference. Brno, 14.05.2013 – 15.05.2013. 2013

PAPEŽ, V. a HRZINA, P. Zařízení pro samočinné řízení a nastavování výkonových aktivních prvků, zejména u výkonových polovodičových zesilovačů. ČVUT v Praze, FEL. 303920. 15.05.2013.

ČERNÁ, L., HRZINA, P., a BENDA, V. Diagnostika fotovoltaických modulů. Alternativní energie. 2012, 15(4), s. 1-4. ISSN 1212-1673.

ČERNÁ, L., HRZINA, P., a BENDA, V. Diagnostika fotovoltaických modulů. In: 7. Česká fotovoltaická konference – Sborník příspěvků. 7. Česká fotovoltaická konference. Brno, 03.05.2012. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s.. 2012, s. 1-5. ISBN 978-80-260-2232-9.

ČERNÁ, L., HRZINA, P., a BENDA, V. Laboratory Exercises in Teaching Solar Systems at the Department of Electrotechnology CTU FEE Prague. In: BENDA, V. a MOLHANEC, M., eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Prague, 22.03.2012 – 23.03.2012. Praha: Nakladatelství ČVUT. 2012, s. 49-52. ISBN 978-80-01-05022-4.

HRZINA, P. Systém pro testování akumulátorových baterií. [Funkční vzorek]. 2011

ČERNÁ, L. a HRZINA, P. Possibilities of Using Photovoltaics in Automobiles. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. Praha, 07.09.2011 – 09.09.2011. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce. 2011, s. 27-32. ISBN 978-80-01-04890-0.

HRZINA, P. Proudový zesilovač. [Funkční vzorek]. 2010

KUBA, J. a HRZINA, P. Magnetoterapeutické zařízení s plochým poddajným aplikátorem. [Funkční vzorek]. 2010

HRZINA, P., KUDLÁČEK, I., a ŽÁK, P. Ekodesign externích napájecích zdrojů. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010. Praha, 20.09.2010 – 21.09.2010. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky. 2010, s. 1-5. ISBN 978-80-254-8089-2.

HRZINA, P. Měření parametrů výkonových pasivních součástek. Elektro. 2009, 19(12), s. 6-9. ISSN 1210-0889.

HRZINA, P. Galvanicky oddělený převodník pro měřicí systém NI CompactRIO. [Funkční vzorek]. 2009

KUBA, J. a HRZINA, P. Magnetoterapeutické zařízení s kruhovým aplikátorem využívající pulzní náhodný signál. [Funkční vzorek]. 2009

PAPEŽ, V. a HRZINA, P. Zařízení pro samočinné řízení a nastavování výkonových aktivních prvků, zejména u výkonových polovodičových zesilovačů. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. 19973. 24.08.2009.

HRZINA, P. Měřič ztrát elektrolytických kondenzátorů. [Funkční vzorek]. 2008

HRZINA, P. Měřič parametrů výkonových cívek. [Funkční vzorek]. 2008

KUBA, J. a HRZINA, P. EMC přístrojů pro magnetoterapii. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008. Praha, 02.09.2008 – 03.09.2008. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky. 2008, ISBN 978-80-254-2293-9.

PAPEŽ, V. a HRZINA, P. Výkonový zesilovač s tranzistory MOSFET. [Funkční vzorek]. 2008

PAPEŽ, V. a HRZINA, P. Power MOSFETs Bias Voltage Temperature Stabilization. In: ISPS 08 Proceedings. 9th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS. Praha, 27.08.2008 – 29.08.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008, s. 319-323. ISBN 978-80-01-04139-0.

GERSTBERGER, J. a HRZINA, P. Model dálkového řízení spotřebičů. [Funkční vzorek]. 2007

KUBA, J. a HRZINA, P. Měření magnetického pole aplikátorů magnetoterapeutických přístrojů. In: Diagnostika ’07. Dignostika ’07. Nečtiny, 11.09.2007 – 13.09.2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2007, s. 38-41. ISBN 978-80-7043-557-1.

CETL, T., HRZINA, P., a PAPEŽ, V. Příklady konstrukčních řešení elektronických obvodů. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2006, ISBN 80-01-03578-6.

HRZINA, P. Design of RF SMPS Power Circuits With Technological Restrictions Consideration. In: Advanced Engineering Design AED 2006. 5th International Conference on Advanced Engineering Design. Prague, 11.06.2006 – 14.06.2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2006, ISBN 80-86059-44-8.

HRZINA, P. a KUBA, J. Pulse Source for Power Supply of Magnetotherapeutic Devices. In: Applied Electronics 2006. Applied Electronics 2006. Plzeň, 06.09.2006 – 07.09.2006. Plzeň: ZČU Plzeň. 2006, s. 63-66. ISBN 80-7043-442-2.

HRZINA, P. a ŽÁČEK, J. Parameters of the Magnetic Core and Parasitic Structure in RF SMPS Circuit. In: EPE2005 DRESDEN 11th European Conference on Power Electronics and Applications. 11th European Conference on Power Electronics and Applications. Dresden, 11.09.2005 – 14.09.2005. Brussels: EPE Association. 2005, s. 1-6. ISBN 90-75815-08-5.

HRZINA, P. System for Education in the Field of Switching Power Sources. In: BENDA, V., ed. 7th International Seminar on Power Semiconductor. ISPS 04. Praha, 31.08.2004 – 03.09.2004. Praha: Ediční středisko ČVUT. 2004, s. 219-222. ISBN 80-01-03046-6.

HRZINA, P. System for Verification of Theoretical Conclusions for Design of Switching Source. In: Workshop 2004. WORKSHOP 2004. Praha, 22.03.2004 – 26.03.2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2004, s. 704-705. ISBN 80-01-02945-X.

ASRESAHEGN, A., BENDA, V., a HRZINA, P. Diagnostics of Large Area Solar Cell Homogenity by Local Irradiation. In: Proceedings of Workshop 2003. Workshop 2003. Praha, 10.02.2003 – 12.02.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, s. 760-761. ISBN 80-01-02708-2.

HRZINA, P. a ZUBÁK, V. Over-Voltage Protection for Universal Laboratory Power Supply. In: Poster 2003. Poster 2003. Prague, 22.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. 2003, s. E19.

Vygenerováno z aplikace https://v3s.cvut.cz; 05.02.2018 10:42; uživatel: Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. (hrzinap)


Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Pavel Hrzina