doc. Ing. Pavel Ctibor, Ph.D.

docent

místnost: T2:B3-137
telefon: +420 2 2435 2373
email: ctibopav@fel.cvut.cz

  • Vědecké zaměření: keramika, kompozity, nanomateriály
  • H-index: 14 (WoS)
  • Současné pracovní pozice: docent FEL ČVUT; vědecký pracovník ÚFP AVČR
  • Vzdělání a akademické tituly: Ing. (FS ČVUT, 1994); Ph.D. (FJFI ČVUT, 2001); docent (FEL ČVUT, 2016)
  • Profesní zkušenost v oblasti vědy a výzkumu: 23 let vědeckým pracovníkem ÚFP AVČR, 5 roky pedagogem FEL, 1 rok stáž ve Francii (Univerzita v Limoges)
  • Běžící zahraniční vědecká spolupráce: Center for Thermal spray research at State University of New York, USA
  • Výuka doktorandů: počet současných doktorandů: 2

Vybrané publikace za posledních 5 let

Patenty za posledních 5 let:

  • Ctibor, P.: Způsob výroby keramického fotoaktivního plátu a keramický fotoaktivní plát vyrobený tímto způsobem, Patentový spis 304 765, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 2014.

Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Pavel Ctibor