Ing. Ladislava Černá, Ph.D.

Pracovník pro vědu a výzkum
Vedoucí akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů (LDFS)
Manažer Centra pokročilé fotovoltaiky

místnost: T2:B3-140
telefon: +420 2243 2090, +420 2243 5811
email: ladislava.cerna@fel.cvut.cz

Vzdělání

 • 2005 – 2018 ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • Obor: Silnoproudá elektrotechnika – Bc., Ing.
  • Obor: Elektrotechnologie a materiály – Ph.D.
 • 2001 – 2005 Střední odborná škola a střední odborné učiliště spojů a elektrotechniky Kolín
  • Obor: Mechanik-elektronik: Číslicová a řídicí technika – maturita

Výuka

 • cvičící v oblasti fotovoltaiky, výkonových polovodičových součástek, elektrochemických zdrojů
 • přednášející v oblasti elektrochemických zdrojů
 • vedoucí závěrečných prací (bakalářské, diplomové)

Věda a výzkum

Ing. Ladislava Černá se zabývá diagnostikou fotovoltaických (PV) systémů, zejména pak PV modulů. Dále se zabývá projektovým managementem, systémy kvality (zejména ČSN EN ISO/IEC 17025 a auditováním SM) a veřejnými zakázkami.

Vybrané publikace

 • FINSTERLE, T. et al. IMPEDANCE SPECTROSCOPY OF CDTE PV MODULES – COMPARATIVE STUDY. In: EUPVSEC-proceedings. 35th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Brusel, 2018-09-24/2018-09-28. Munich: WIP – Renewable Energies, 2018. s. 897-898. ISSN 2196-0992. ISBN 3-936338-50-7. Dostupné z: https://www.eupvsec-proceedings.com/
 • BENDA, V., P. HRZINA a L. ČERNÁ. New Curricula for Teaching PV on the Bachelor Level at the CTU in Prague, FEE. In: BENDA, V., ed. Proceedings of 9th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. 9th International Workshop on Teaching Photovoltaics, Praha, 2018-03-15/2018-03-16. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. s. 60-63. ISBN 978-80-01-06402-3. 9th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. [Pořádání konference] 2018.
 • FINSTERLE, T. a L. ČERNÁ. LIGHT-SOAKING EFFECT ON CdTe THIN FILM PHOTOVOLTAIC MODULE. In: Nekonvenční zdroje elektrické energie. 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Hustpopeče u Brna, 2018-05-09/2018-05-11. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2018. s. 22-25. ISBN 978-80-02-02786-7.
 • ČERNÁ, L., T. FINSTERLE a I. KUDLÁČEK. Ekonomická bilance likvidace fotovoltaických modulů instalovaných v České republice během roku 2010. Energetika. 2018, 68(1), 48-55. ISSN 0375-8842.
 • České vysoké učení technické v Praze, Patrik. Hochmal. Způsob rychlé analýzy fotovoltaických modulů a zařízení k jeho provádění. Původci: L. ČERNÁ, P. HRZINA a P. HOCHMAL. Česká republika. Patent CZ 306858. 2017-06-28. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10245682&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=Zp%C5%AFsob%20rychl%C3%A9%20anal%C3%BDzy%20fotovoltaick%C3%BDch%20modul%C5%AF%20a%20za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20k%20jeho%20prov%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD&s_anot=
 • FINSTERLE, T. a L. ČERNÁ. DIAGNOSTIKA DEFEKTŮ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ IMPEDANČNÍ SPEKTROSKOPIÍ. In: 38. NEKONVEKČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE, Hustopeče, 2017-05-10/2017-05-12. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2017. s. 140-144. ISBN 978-80-02-02725-6.
 • HRZINA, P., T. REICHL a L. ČERNÁ. Teaching of PV Energy Storage at the Department of Electrotechnology. In: IWTPV 16 Proceedings. 8th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2016-04-07/2016-04-08. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2016. s. 51-52. 1.. ISBN 978-80-01-05935-7.
 • ČERNÁ, L. et al. IMPEDANCE SPECTROSCOPY AND ITS POSSIBLE USE FOR DEFFECTS DETECTION. In: EU PVSEC Proceedings. European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Mnichov, 2016-06-20/2016-06-24. Munich: WIP – Renewable Energies, 2016. s. 1842-1845. ISBN 3-936338-41-8. Dostupné z: https://www.eupvsec-proceedings.com
 • ČERNÁ, L. a T. FINSTERLE. Economic Balance of Disposal of Photovoltaic Modules Installed in the Czech Republic. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0.
 • ČERNÁ, L. et al. Termografie ve fotovoltaice. Energetika. 2014, 64(8-9), 440-442. ISSN 0375-8842.
 • ČERNÁ, L. et al. Diagnostics of PV Modules Using Time Domain Reflectometry. Transaction on Electrical Engineering. 2013, 2(4), 106-108. ISSN 1805-3386.
 • ČERNÁ, L., P. HRZINA a V. BENDA. Diagnostika fotovoltaických modulů. Alternativní energie. 2012, 15(4), 1-4. ISSN 1212-1673.
 • ČERNÁ, L., V. BENDA a Z. MACHÁČEK. A Note on Irradiance Dependence of Photivoltaic Cell and Module Parameters. In: Proceedings MEIL 2012. MIEL 2012 : 28th International Conference on Microelectronics, Niš, 2012-05-13/2012-05-16. Piscataway: IEEE, 2012. s. 273-276. ISSN 2159-1660. ISBN 978-1-4673-0238-8.
 • ČERNÁ, L., P. HRZINA a V. BENDA. Laboratory Exercises in Teaching Solar Systems at the Department of Electrotechnology CTU FEE Prague. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Prague, 2012-03-22/2012-03-23. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 49-52. ISBN 978-80-01-05022-4.
 • ČERNÁ, L., Z. MACHÁČEK a V. BENDA. Determination of recombination centers in c-Si solar cells from dark I-V characteristics. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 172-175. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053935.

Řešené projekty

 • 2017 – 2022 CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464 Centrum pokročilé fotovoltaiky
 • 2013 Řešitel SGS13/070/OHK3/1T/13 Diagnostika fotovoltaických modulů s využitím střídavých metod měření
 • 2012 Řešitel SGS12/062/OHK3/1T/13 Diagnostika fotovoltaických systémů
 • 2010 – 2011 člen řešitelského týmu SGS10/162/OHK3/2T/13, Benda, V. Diagnostika fotovoltaických systémů

Spolupráce s praxí

 • Vzhledem k pozici vedoucího LDFS je spolupráce s praxí hlavní aktivitou. Spolupráce probíhá v několika rovinách – od rutinních zakázek po specializované projekty, kdy jsou např. vyvíjeny a aplikovány nové diagnostické metody.

Organizování konferencí, seminářů a kurzů

 • od roku 2010 spoluorganizuje mezinárodní seminář IWTPV a konferenci ISPS

Jazykové znalosti

 • česky, rodný jazyk
 • anglicky, aktivně
 • německy, částečně

Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Ladislava Černá