Ing. Ivana Beshajová Pelikánová, Ph.D.

Odborný asistent
Referent pro státní závěrečné zkoušky
Místnost: T2:G1-126
telefon: +420 2 2435 3966
e-mail: pelikano@fel.cvut.cz

Vzdělání

 • 1985 – 1989 Střední průmyslová škola grafická, Praha, obor: polygrafie
 • 1989 – 1996 ČVUT – fakulta elektrotechnická, obor: elektrotechnologie
 • 1996 – 1999 ČVUT – fakulta elektrotechnická, postgraduální studium (materiály a technologie)

Dosavadní praxe

 • od 2000 odborný asistent na katedře elektrotechnologie, ČVUT – fakulta elektrotechnická
 • od 2012 Laboratoře vývoje a realizace FEL ČVUT – SMT specialista
 • 1999-2000 Technik na katedře elektrotechnologie, ČVUT – fakulta elektrotechnická
 • 1997-1999 fakulta strojní – vedení praktických cvičení

Výuka

Materiály a technologie pro výkonovou elektroniku, Výkonové součástky a technologie, Svařování a pájení v elektrotechnice, Nanotechnologie.

Věda a výzkum, spolupráce s praxí

Technologie tlustých vrstev – sítotisk, tenkovrstvé technologie – napařování, naprašování, pájení v elektrotechnice

Vybrané publikace

 • Pekárek S.- Mikeš J. – Beshajová Pelikánová I. – Krčma F. – Dzik P.: Effect of TiO2 on Various Regions of Aktive Electrode on Surface Dielectric Barrier Discharge in Air. In: Plasma Chemistry and Plasma Processing. 2016, Volume 36, Number 5. ISSN 0272-4324
 • Beshajová Pelikánová, I.: The Conductive Adhesive Joins under Thermal Shock. In: NANOCON 2011 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, spol.s r.o., 2011, p. 108. ISBN 978-80-87294-23-9.
 • Molhanec, M. – Beshajová Pelikánová, I.: Employing Model Based Failure Mode and Effect Analysis for Screen Printing In: 37th. Int. Spring Seminar on Electronics Technology. New York: IEEE, 2014, p. 158-163. ISBN 978-1-4799-4455-2.
 • Dušek, K. – Beshajová Pelikánová, I. – Bušek, D. – Zeidler, M.: Measurements of solder paste viscosity during its tempering and aging. In: 37th Int. Spring Seminar on Electronics Technology. New York: IEEE, 2014, p. 189-192. ISBN 978-1-4799-4455-2.
 • Dušek, K. – Straka, V. – Brejcha, M. – Beshajová Pelikánová, I.: Influence of type of reflow technology and type of surface finish on tomb stone effect. In: Book of Abstracts. Alba Iulia: 1 Decembrie 1918 University, 2013, p. 132-135. ISBN 978-606-613-064-6.

Další odborná činnost

 • Členství v programovém výboru konference Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference
  Pořadatel: VUT FEKT Brno
  od roku 2011
 • Spoluřešitel projektu FRVŠ 2011 č. 33/110005/13138
  Inovace laboratoří leteckých systémů
 • Účast na projektu TAČR 2013 – 2015 č. TA03011396
  Pokročilá navigace nevidomých

Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Ivana Beshajová Pelikánová