prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc.

profesor

místnost: T2:B3-142
telefon: +420 2 2435 2163
email: benda@fel.cvut.cz

Vzdělání

 • základní – Osmiletá střední škola (1950 – 58)
 • střední – Hviezdoslavova SVVŠ ve Dvoře Králové n.L. (1958 – 62)
 • vysokoškolské – ČVUT Praha, Fakulta technické a jaderné fyziky, obor fyzika pevných látek (1962 – 67)
 • vědecká příprava
  • 1972 – 73 externí aspirant na ČVUT – FEL, katedra elektrotechnologie,
  • 1973 – 76 ve vědecké přípravě jako pracovník katedry.
   Obhajoba kandidátské disertační práce na téma ”Vliv geometrie N+ emitoru a struktury P-báze na vypínací dobu tyristoru” v listopadu 1976

Odborná praxe

 • 1967 – 70 ČKD Polovodiče, vývojový pracovník. Výzkumně-vývojové práce v oblasti fyzikálních procesů ve výkonových polovodičových součástkách, diagnostika struktur, měření koncentračních profilů, technologie řízení doby života nosičů
 • 1970 – 73 ČKD Polovodiče, samostatný vývojový pracovník. Výzkumně-vývojové práce v oblasti zlepšování dynamických parametrů tyristorů. Vyřešení problematiky parametrů (dU/dt)crit a (dI/dt)crit. Výsledky byly ověřeny na sérich funkčních vzorků a zpracovány formou přihlášek vynálezu.
 • 1973 – 82 ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, odborný asistent na katedře elektrotechnologie. Cvičení a od r.1976 rovněž přednášky pro posluchače oboru elektrotechnologie. Pedagogické působení je podrobněji uvedeno v přehledu pedagogické činnosti.

Výzkumná činnost (600 hod ročně) při řešení státních výzkumných úkolů aplikovaného výzkumu (P 01-123-009/01 a A 05-123-101). V období 1978-80 se rovněž podílel na vybudování technologických laboratoří na katedře elektrotechnologie.
V listopadu 1982 jmenován docentem v oboru Elektrotechnologie

 • 1983-2001 ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, docent na katedře elektrotechnologie. Přednášky a cvičení v několika předmětech, podrobně rozvedeno v přehledu pedagogické činnosti.

V období 1985-92 předsedou komise pro státní závěrečné zkoušky studentů elektrotechnické fakulty ČVUT pro obor elektrotechnologie. Od roku 1985 školitelem ve vědním oboru elektrotechnologie na elektrotechnické fakultě ČVUT. Rovněž členem komise pro obhajoby kandidátských a doktorských disertačních prací (ad hoc) v oborech elektrotechnologie a mikroelektronika.

V říjnu 1999 obhájil habilitační práci na téma ”Konstrukce a technologie rychlých výkonových diod s měkkým zotavením” 1.12. 1999 byl jmenován docentem pro obor “Materiály a technologie pro elektrotechniku” na základě jmenovacího řízení a veřejné přednášky na téma „Vliv konstrukce, technologie a provozních podmínek na spolehlivost výkonových polovodičových součástek” byl s účinností od 1.4.2001 jmenován profesorem pro obor Materiály a technologie pro elektrotechniku.

 • 2001 – Od 1.10.2001 je profesorem na katedře elektrotechnologie.
Užší odborné zaměření: Fotovoltaické systémy, fyzika a technologie výkonových polovodičových součástek.

Pedagogická činnost:

Přednášel předměty

 • Struktura a vlastnosti materiálů II – polovodiče
 • Silnoproudá zřízení polovodičová
 • Fyzika pevných látek
 • Technologie polovodičových zařízení
 • Výroba silnoproudých zařízení 2
 • Moderní komponenty výkonové elektroniky
 • Systémy pro využití sluneční energie
 • Elektrochemické zdroje a fotovoltaika
 • Fotovoltaické systémy
 • Systémy pro využití sluneční energie
 • Elektrochemické zdroje a fotovoltaika
 • Advanced Components of Power Electronic
 • Solar Energy Application Systems
 • Technologies in Electrical Engineering
 • Electrochemical Sources and Photovoltaics
 • Solární systémy a elektrochemické zdroje
 • Aplikace solárních systémů
 • Fotovoltaické systémy – (doktorské studium)
 • Fyzika polovodičů – (doktorské studium)

Poslední 4 předměty ze seznamu stále přednáší

Vedení výzkumného týmu

 • Vedení týmu pracovníků katedry elektrotechnologie podílející se na řešení SVÚ A05-123-101 v období 1978-82, SVÚ A05–123-104/2 v období 1984-86 a SVÚ A06-123-807/2 v období 1987-90, grantového projektu ČVUT IG 8130 v období 1993-94, grantového projektu GAČR 102/94/1363 a projektu FRVŠ č. 590/2000.
 • Garant grantových projektů IG ČVUT 30-98 079, IG ČVUT 309905803, IG ČVUT 300106613 a grantu FRVŠ č.1894/2001
 • V období roku 2005- 2010 byl vedoucím skupiny provádějící výzkum v oblasti fotovoltaických systémů v rámci výzkumného záměru MŠMT 6840770017
 • Odborný garant akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů

Členství v odborných organizacích.

 • Od 1992 členem IEE, od roku 1997 Fellow (FIEE). Člen IEE Czech Centre Committee od r. 1995, 1997-8 ve funkci Honorary Secretary,1998-9, Vice-chairman, od roku 1999-2005 Chairman. V současné době je Fellow IET a od roku 2006 předsedou Českého centra IET.
 • Od roku 2002 je členem vedení Asociace Inovačního podnikání ČR
 • V období 2008-2014 působil ve strukturách SEMI Europe
 • 2009-2010 člen dozorčí rady Solární asociace
 • V období 2016- 2019 působil v ETIP-SNET

Studijní pobyty v zahraničí

 • University of Bristol, Dept, Electrical and Electronic Eng. 25.1.-29.3.1984 (dva měsíce)
 • Technische Universitat Berlin, Institut fur Werkstoffe der Elektrotechnik, 1.2.-30.3. 1995 (dva měsíce)
 • Dále absolvoval cca 25 1-3 týdenních studijních pobytů na universitách a vědeckých institucích v zahraničí.

Přednášková činnost na universitách v zahraničí

 • 1998 – 2000:  University of Bristol, University of Wales Swansea,(TEMPUS, SOCTRATES)
 • 2001- 2006: Aaalbog University (projekt SOCRATES)
 • 2007-2015   Aalborg University (PhD. Course on Photovoltaics) a  TEI Patra (MSc Course on RES)

Publikační činnost v posledních 5 letech:

 • Benda, V.; Schulze, H.-J: ISPS’23 PROCEEDINGS Praha, 2023-08-30/2023-09-01. Praha: České centrum Institution of Engineering and Technology, 2023. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-07198-4.
 • Tůma, O.; Černá, L.; Hrzina, P.; Finsterle, T.; Benda, V.; Kulich, M.; Košnar, K.; Přeučil, L.: Systém pro zpracování naměřených dat, predikci a vyhodnocení poruch a prediktivní údržbu FVE [Software] 2022.
 • Benda, V.: Innovation Drivers in Crystalline Silicon PV Module Technology, In: Book of Abstracts ENEFM 2022. Gebze Technical University, 2022.
 • Benda, V.:International Workshop on Teaching in Photovoltaics IWTPV 2022, Inovační podnikání & transfer technologií. 2022, XXX(4/2022), 28-29. ISSN 1210-4612.
 • Benda, V.: Fotovoltaika v České republice Inovační podnikání & transfer technologií. 2022, XXX(4/2022), 9-11. ISSN 1210-4612.
 • Benda, V.: Present trends in crystalline silicon photovoltaic cells and modules, In: Proceedings of 10th INTERNATIONAL WORKSHOP ON TEACHING IN PHOTOVOLTAICS. Praha: České centrum Institution of Engineering and Technology, 2022. p. 41-45. ISBN 978-80-01-07014-7.
 • Benda, V.:Education in Photovoltaics as a part of the REPowerEU In: Proceedings of 10th INTERNATIONAL WORKSHOP ON TEACHING IN PHOTOVOLTAICS. PRaha: České centrum Institution of Engineering and Technology, 2022. p. 7-11. ISBN 978-80-01-07014-7.
 • Benda, V.; Černá, L.: Proceedings of 10th INTERNATIONAL WORKSHOP ON TEACHING IN PHOTOVOLTAICS Praha, 2022-06-16/2022-06-17. Praha: České centrum Institution of Engineering and Technology, 2022. ISBN 978-80-01-07014-7.
 • Benda, V.: The Service Life of the PV Systems and its Impact on Electricity Costs In: RENEWABLEMEET2022 abstract book. Madhapur Hyderabad: Albedo Meetings, 2022.
 • Benda V. and Cerna L., A Note on Limits and Trends in PV Cells and Modules, Aplied Sciences, 2022
 • Benda, V.: Present and future photovoltaic modules –Trends and limits In: GLOBAL SUMMIT ON FUTURE OF MATERIALS SCIENCE AND RESEARCH. Vancouver: Peers Alley Media 1126 59 Ave East, V5X 1Y9 Vancouver BC, Canada, 2021.
 • Benda, V.: Současný vývoj v oblasti fotovoltaiky Inovační podnikání & transfer technologií. 2021, 29(3), 7-8. ISSN 1210-4612.
 • Černá, L.; Hrzina, P.; Benda, V.; Finsterle, T.: Quick Diagnostic Tool for Thin-Film Photovoltaic Power Plants Utilizing Dark Current Measurement IEEE Journal of Photovoltaics. 2022, 12(2), 565-571. ISSN 2156-3403.
 • Benda, V.; Wachutka, G.: ISPS’21 PROCEEDINGS Praha, 2021-08-26/2021-08-27. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06874-8.
 • Finsterle, T.; Černá, L.; Hrzina, P.; Rokusek, D.; Benda, V.: Diagnostics of PID Early Stage in PV Systems Energies. 2021, 14(8), ISSN 1996-1073.
 • Benda, V.; Černá, L.: PV cells and modules – State of the art, limits and trends Heliyon. 2020, 6 ISSN 2405-8440.
 • Benda, V. : Photovoltaics, Including New Technologies (Thin Film) and a Discussion on Module Efficiency , In: Future Energy Improved, Sustainable and Clean Options for our Planet. Cambridge: Elsevier, 2020. p. 375-412. ISBN 978-0-08-102886-5.
 • Finsterle, T.; Černá, L.; Hrzina, P.; Benda, V.: Impact of Defective Modules on the Characteristics of a Large-Scale Grid-Connected PV Power Plant, In: EU PVSEC 2019 Proceedings. Munich: WIP – Renewable Energies, 2019. p. 1667-1669. ISSN 2196-100X. ISBN 978-3-936338-60-7.
 • Benda, V.: Photovoltaic Cells and Modules for Future Energy Systems In: Book of Abstracts – APMAS 2019. Gebze Technical University, 2019. p. 35-36.
 • Benda, V.: PV cells and modules – state of art, trends and limits In: Program & Abstracts, 2019 EMN JEJU MEETING. Institute of Fundamental and Frontier Sciences, 2019. p. 29-30.
 • Benda, V.: Hlavní vývojové trendy ve fotovoltaice TZB Haustechnik. 2019, XIII(1/2019), 38-40. ISSN 1803-4802.
 • Finsterle, T.; Černá, L.; Hrzina, P.; Benda, V.: IMPEDANCE SPECTROSCOPY OF CDTE PV MODULES – COMPARATIVE STUDY, In: EUPVSEC-proceedings. Munich: WIP – Renewable Energies, 2018. p. 897-898. ISSN 2196-0992. ISBN 3-936338-50-7.
 • Pambo, A.; Benda, V.: PV Plants for Installation in Tropical Climates of Congo Basin In: I-PVTC. AIX-MARSEILLE UNIVERZITY, 2018.
 • Benda, V.; Hrzina, P.; Černá, L.: New Curricula for Teaching PV on the Bachelor Level at the CTU in Prague, FEE, In: Proceedings of 9th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 60-63. ISBN 978-80-01-06402-3.
 • Benda, V.: chapter 8 Photovoltaics: The Basics In: A comprehensive guide to solar energy systems with special focus on photovoltaic systems. London: Elsevier Applied Science, 2018. p. 151-180. ISBN 978-0-12-811479-7.
 • Benda, V.: chapter 9 Crystalline Silicon Solar Cell and Module Technology In: A comprehensive guide to solar energy systems with special focus on photovoltaic systems. London: Elsevier Applied Science, 2018. p. 181-213. ISBN 978-0-12-811479-7.
 • Benda, V.: Education for PV Terawatt Era In: Proceedings of 9th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 7-9. ISBN 978-80-01-06402-3.

Celkem více než 300 publikací.

Ve WoS je registováno více než 400 citací publikací (monografie, články v odborných časopisech a příspěvky na prestižních konferencích)

Za nejvýznamější publikaci je možno považovat monografii 

Benda, V., Gowar, J. a Grant D.A. : Power Semiconductor Devices, Theory and Applications, Chichester: John Wiley, 1999. ISBN 0-471-97644-X., která vyšla v roce 2005 v čínštině, Chemical Industry Press, ISBN 7-5025-6802-6/TN-21

Ocenění výsledků práce

 • 1980 – Státní cena KG za podíl na vývoji a zavedení do výroby nové řady výkonových tyristorù
 • 1985 – Čestné uznání rektora ČVUT za výsledky ve vedení studentské vědecké a odborné činnosti
 • 1989 – udělen titul “Zasloužilý vynálezce” za soubor vynálezů
 • 2000 – Plaketa University Niš za rozvoj konference MIEL
 • 2000 – Cena rektora ČVUT I.stupně za prestižní vědeckou publikaci za rok 1999

Další výsledky a ocenění

 • autor nebo spoluautor vynálezů – 19 autorských osvědčení
 • uznání mezinárodní vědeckou komunitou – člen organizačního nebo programového výboru prestižních mezinárodních konferencí (ISPSD, EPE, PEVD, MIEL, PEMC, IPEMC, EDSSC a další), předseda organizačního výboru a programového výboru mezinárodní konference ISPS (International Seminar on Power Semiconductors -13 konferencí), předseda organizačního a programového výboru mezinárodního workshopu IWTPV (International Workshop on Teaching Photovoltaics – 8 konferencí)
 • Člen redakční rady časopisu European Transactions on Electrical Power (ISSN 1430-144X)
 • Člen redakční rady časopisu Global Journal of Technology and Optimisation (ISSN 2229-8711 )
 • Jako Guest editor připravil 8 Special Issue časopisů (Microelectronics Reliability, Microelectronics Journal, IET-Circuits, Devics and Systems), zaměřených na výkonové polovodičové součástky.
 • Vyzvané přednášky na řadě mezinárodních konferencí

Je členem Oborových rad oborů

 • 2642V004 “Elektrické stroje, přístroje a pohony”
 • 3907V001 “Elektroenergetika”
 • 2602V009 “Elektrotechnologie a materiály”

Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Vítězslav Benda