Ing. Lucie Landová

technický pracovníků, tajemník katedry

místnost: T2:B3-146
telefon: +420 224 352 176
email: abeloluc@fel.cvut.cz

Vzdělání

  • 2002 – 2006 Masarykova střední škola chemická, Praha
  • 2006 – 2009 Vysoká škola chemicko-technologická, Praha  – bakalář v oboru Syntéza a výroba léčiv
  • 2009 – 2011 Vysoká škola chemicko-technologická, Praha – inženýr v oboru Výroba léčiv

Pracovní zkušenosti

  • od 2017 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická – technický pracovník na katedře Elektrotechnologie
  • 2011 – 2016 Ústav makromolekulární chemie AV ČR, oddělení Biomateriálů a bioanalogických systémů – výzkumný a vývojový pracovník

Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Lucie Landová