RNDr. Branislav Dzurňák, Ph.D.

výzkumný pracovník

místnost: T2:B3-146
telefon: +420 2 2435 2176
email: branislav.dzurnak@fel.cvut.cz

Věda a výzkum

Branislav Dzurňák působí jako pracovník pro vědu a výzkum v Centru pro pokročilou fotovoltaiku. Zabývá se problematikou zvýšení účinnosti solárních článku, hlavními tématy jeho projektu je senzitizace křemíkových článků a vývoj fotonických struktur pro manipulaci světla.

 Vzdělání

 • 2007-2012 Doktorské studium (titul RNDr., Ph.D.), obor: Kvantová optika a optoelektronika, MFF UK
 • 2002-2007 Magisterské studium (titul Mgr.), obor: Optika a optoelektronika, MFF UK

Praxe

 • od 2017 – výzkumný pracovník Centra pro pokročilou fotovoltaiku, Katedra elektrotechnologie, FEL ČVUT
 • 2016 – 2017 – výzkumný pracovník v Electronic and Photonic Molecular Materials Group, University of Sheffield, Velká Británie
 • 2013 – 2016 – výzkumný pracovník v Low Dimensional Structures and Devices Group, University of Sheffield, Velká Británie
 • 2012 – 2013 – výzkumný pracovník v Toshiba Research Europe Limited, Cambridge, Velká Británie

Vybrané publikace

 • B. Dzurnak et al., Hot photons and open-circuit voltage in molecular absorbers, Semiconductor Science and Technology 34 (12), 2019, DOI: 10.1088/1361-6641/ab419f
 • D. Polak et al., Band-edge Excitation of Carotenoids Removes S* Revealing Triplet-pair Contributions to the S1 Absorption Spectrum, 2019, arXiv:1901.04900
 • C. E. Whittaker et al., Polariton Pattern Formation and Photon Statistics of the Associated Emission, Phys. Rev. X 7 (3), 2017, DOI: 10.1103/PhysRevX.7.031033
 • B. Dzurnak et al., Quantum key distribution with an entangled light emitting diode, APL 107 (26), 2015, DOI: 10.1063/1.4938502
 • C. Varnava et al., An entangled-LED-driven quantum relay over 1 km, npj Quantum Inf. 2 (16006), 2016, DOI: 10.1038/npjqi.2016.6
 • B. Dzurnak et al., Ultrafast photoluminescence spectroscopy of H- and O-terminated nanocrystalline diamond films, Diam. Rel. Mat. 20 (8), 2011, DOI: 10.1016/j.diamond.2011.06.025
 • B. Dzurnak et al., Subgap photoluminescence spectroscopy of nanocrystalline diamond films, Diam. Rel. Mat. 18 (5-8), 2009, DOI: 10.1016/j.diamond.2009.02.011


Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Branislav Dzurňák