BOZP50

Testy vyhláška 50/78 Sb. a BOZP

TEST vyhláška 50/78 Sb, §11

Každý zaměstnanec pracující na pozici vyžadující přístup a práci v laboratořích s elektrotechnickým zařízením, musí absolvovat pravidelné přezkoušení ze znalostí, předpisů a postupů spojených s prací na elektrozařízení a postupů první pomoci. Týká se i “doktorandů” a externích spolupracovníků s přístupem do laboratoří.

Test je v roce 2020 elektronický na nové platformě a je možno ho vyplnit z libovolného PC přístupného do sítě internet (tedy i z domova). Následná ústní zkouška bude probíhat individuálně po předchozí dohodě. Testy je v souladu s nařízením děkana 4/2020 nutno vykonat do začátku zimního semestru 2020.

Techniko-hospodářští pracovníci a další zaměstnanci bez elektrotechnického vzdělání musí absolvovat test na úrovni paragrafu 4. Tento test zatím není fakultou podporován, přezkoušení tedy proběhne individuálně v měsíci říjnu.

Postup:

  1. Přejděte na stránku: https://panther.feld.cvut.cz/secure/
  2. Během načítání stránky budete možná přesměrováni na přihlášení (jako do KOS), pokud již přihlášeni jste z jiné relace, nebude přihlášení požadováno.
  3. Na stránce zkontrolujte své jméno a katedru a zvolte první položku v tabulce “Bezpečnost práce”
  4. Následně již můžete vykonávat test – na položené otázky je možných i více správných odpovědí.
  5. Po zodpovězení všech otázek stiskněte “vyhodnotit test” (nalézá se vlevo dole pod poslední otázkou, nebo úplně na začátku stránky, také vlevo).
  6. Minimální požadovaná úspěšnost testu je 90 % (včetně). Pokud se vám to nepovede, lze test opakovat.
  7. Vyberte si z nabízených termínů (viz dole) a navštivte mě v T2:B3-140, ústní část potrvá cca. 10 minut.

Prosím o co nejrychlejší vyplnění testu a absolvování ústní části, aby bylo možno testy za celou katedru včas odevzdat.

Termíny pro ústní zkoušku jsou jen 2 ! :

14.9. od 9:15 do 14:00

21.9. od 14:30 do 16:00