Témata projektů

Naše katedra nabízí široké spektrum studentských projektů, vhodných jak pro individuální projekty, tak projekty bakalářské a magisterské. Obecná témata jsou uvedena níže.


Pro bližší informaci jaké práce se u nás obhajují:


Obecná témata pro projekty

    Studium intermetalických vrstev (IMC) u pájených spojů

 • Vliv podmínek procesu na tvorbu IMC
 • Vliv povrchových úprav DPS na tvorbu IMC
 • Vliv IMC na elektrické a mechanické vlastnosti spoje
 • Analýza IMC pomocí elektronového mikroskopu a EDX

Kontaktní osoby:

 

    Vlastnosti elektricky vodivých lepidel

 • Mechanické a elektrické vlastnosti lepených spojů po stárnutí za různých podmínek
 • Modifikace lepidel
 • Lepidla s vodivými nanočásticemi

Kontaktní osoba:

 

    Elektrochemické zdroje

 • Vývoj a výzkum moderních diagnostických metod
 • Vývoj a výzkum Battery Management Systemu (BMS)
 • Analýza degradace elektrochemických zdrojů (SoH, RUL…)
 • Vývoj a návrh bateriových systémů

Kontaktní osoby:

    Fotovoltaické systémy

 • Vývoj a výzkum moderních diagnostických metod
 • Vývoj a výzkum aplikace fotovoltaiky do budov
 • Analýza degradace fotovoltaických modulů
 • Ekonomické analýzy fotovoltaických systémů

Kontaktní osoby:

    Monomolekulární vrstvy – technologie pro molekulární elektroniku

 • Krajní miniaturizace: manipulace s jednotlivými molekulami Vrstvy molekul se přenášejí z vodní hladiny na substrát (Si, sklo, plast aj.)
 • Langmuir-Blodget monomolekulární vrstvy
 • Technologie přípravy organických vodičů, diod, FET, optických aplikací jako např. elektroluminiscence, pokročilých senzorů a aktuátorů, např. umělých svalů

Kontaktní osoby:

    Sledování růstu dendritů, elektromigrace

 • Růst dendritů s ohledem na použité materiály a podmínky

Kontaktní osoby:

    Lepené a pájené elektricky vodivé spoje

 • Porovnání spojů z hlediska
  elektrických a mechanických vlastností
 • Vliv prostředí na degradaci spojů

Kontaktní osoba:

    Přípravky s mikroprocesory

 • Oživení a zpracování
  vzorových příkladů
 • Základy práce v jazyce C
 • Zpracování dokumentace

Kontaktní osoba:

    Příprava optických tenkých vrstev

 • Technologie:
  • Magnetronové naprašování,
  • Pulzní Laserová Depozice,
  • Napařování,
  • Spin-coating
 • Materiály: ZnO, MoO3, WO2,
  SiO2, hybridní perovskit

Kontaktní osoba:

    Aplikace optických materiálů

 • Příprava solárních článků
 • Materiály pro LCD displeje
 • Stavba měřících přístrojů

Kontaktní osoba:

    Testování životnosti elektrických a optických kabelů

 • Klimatické zkoušky
 • Analýza zbytkové životnosti
  kabelů pro jaderné elektrárny
  (spolupráce s ÚJV Řež)

Kontaktní osoba:

    Modelování a simulace

 • Modelování a simulace výrobních procesů ve
  • Wittness,
  • Anylogic
  • nebo Python
 • Optimalizace modelovaných procesů

Kontaktní osoba:

    Chyby u povrchové montáže

 • Diagnostika příčin chyb s ohledem na použité materiály a technologické parametry (tombstone effect, voidy, pad craterring, prskání tavidla z pájecí pasty….)

Kontaktní osoby:

    Tlusté vrstvy

 • Vytváření stříbrných a uhlíkových vrstev
  pomocí sítotisku, měření jejich profilů
  a elektrických vlastností

Kontaktní osoba:

    Vizualizace přípravků

 • Návrh komunikace přípravků
  s prostředím ControlWeb
 • Stávající ovladače/návrh nového
 • Vzorové řešení

Kontaktní osoba:

    Charakterizace optických materiálů

 • Spektra optické absorpce,
  indexu lomu (elipsometrie)
 • Spektrálně i časově rozlišená luminiscence
 • Výstupní práce, fotovodivost

Kontaktní osoba:

    Molekulární elektronika

 • Optimalizace metalo-DNA molekul
  pro přípravu molekulárního drátu
  a dalších nano-elektronických elementů
 • In silico modelování přenosu
  náboje v molekulách
 • Experiment ve spolupráci s AV ČR
  a japonskými laboratořemi

Kontaktní osoba:

    Management rizik a metoda FMEA

 • Analýza defektů před zahájením výroby
 • Zjištění příčin a následků defektů
 • Stanovení RPN (Risk Priority Number)
 • Návrh opatření na snížení RPN

Kontaktní osoba:

    Povrchové úpravy DPS

 • Srovnání vlastností pájených spojů s ohledem na použitou povrchovou úpravu měděného kontaktu DPS
 • Klimatické zkoušky a zrychlené zkoušky spolehlivosti,
  srovnání jednotlivých typů povrchových úprav

Kontaktní osoby:

    Tenké vrstvy

 • Vytváření vrstev metodou naprašování nebo napařování a jejich měření

Kontaktní osoby:

    3D tisk v elektrotechnice

 • Využití 3D tisku v elektrotechnice
 • Měření elektrických a mechanických
  vlastností materiálů pro 3D tisk
 • Vývoj nových materiálů pro 3D tisk

Kontaktní osoby:

    Studium vlivu materiálů elektrodového systému na měření dielektrických parametrů keramik a silikátů

Kontaktní osoby:

    Studium elektrických vlastností Spark Plasma Sintering vzorků keramik a silikátů

Kontaktní osoby:

    Dielektrická spektroskopie plasmových nástřiků dielektrických keramik

Kontaktní osoby:

 

Jak projevit zájem o téma
Pokud máte o některé ze zde uvedených témat zájem, napište email kontaktním osobám u tématu uvedených a domluvte si schůzku.
[scg_vkkd]