Ing. Tomáš Finsterle

pracovník pro vědu a výzkum

místnost: T2:B3-140
Telefon:    +420 2 2435 2831
E-mail:     finsttom@fel.cvut.cz

Vzdělání

 • 2007 – dosud, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • Obor: Elektrotechnologie a materiály (doktorské studium)
  • Obor: Inteligentní budovy – Ing.
  • Obor: Elektronika a sdělovací technika – Bc.
 • 2012 – 2016, ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
  • Obor: Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu – Ing.
 • 2001 – 2005, Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice
  • Obor: Automatizační technika

Pracovní zkušenosti

 • 2010 – dosud, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • Katedra elektrotechnologie – Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů
  • Pozice:    Laborant; výzkumný pracovník
  • Hlavní náplň práce:    měření a vyhodnocení výsledků, vedení laboratoře, provádění zkoušek; projektový management
 • 2014, Úřad průmyslového vlastnictví
  • Pozice:    Patentový referent
  • Hlavní náplň práce:    Odborná expertiza zápisné způsobilosti technického řešení.
 • 2012, Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše
  • Pozice:    Kantor
  • Hlavní náplň práce:    Výuka uživatelských znalostí programů Microsoft Office

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk – úroveň B2

Další schopnosti

 • Řidičský průkaz – skupina B

Výzkumné aktivity:

Výzkum v oblasti fotovoltaiky (diagnostika PV systémů a jednotlivých komponent)

 • 2008 – dosud, fotovoltaika
 • Pozice: diplomant; doktorand; výzkumný pracovník
 • Popis činností: výuka, měření a vyhodnocení výsledků, publikace, odborné semináře, řešitel SGS grantů, projektový management

Publikace:

 • FINSTERLE, T., et al. IMPEDANCE SPECTROSCOPY OF CDTE PV MODULES – COMPARATIVE STUDY. In: EUPVSEC-proceedings. 35th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Brusel, 2018- 09-24/2018-09-28. Munich: WIP – Renewable Energies, 2018. p. 897-898. ISSN 2196-0992. ISBN 3-936338- 50-7. Available from: https://www.eupvsec-proceedings.com/
 • FINSTERLE, T., et al. Microscopic study of multifunctional drug molecule adhesion to electronic biosensors with diamond and gold nanoparticles. In: Nanocon 2018 – Abstracts. NANOCON 2018 – 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials – Research & Application, Hotel Voronez I, Brno, 2018-10- 17/2018-10-19. Ostrava: Tanger, 2018. ISBN 978-80-87294-85-7.
 • VENTOSINOS, F., et al. Shunt Quenching and Concept of Independent Global Shunt in Multijunction Solar Cells. IEEE Journal of Photovoltaics. 2018, 4 1005-1010. ISSN 2156-3381. DOI  10.1109/JPHOTOV.2018.2828850 9th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. [Conference Hosting] 2018. FINSTERLE, T. and
 • ČERNÁ, L., T. FINSTERLE, and I. KUDLÁČEK. Ekonomická bilance likvidace fotovoltaických modulů instalovaných v České republice během roku 2010. Energetika. 2018, 68(1), 48-55. ISSN 0375-8842.
 • ČERNÁ. LIGHT-SOAKING EFFECT ON CdTe THIN FILM PHOTOVOLTAIC MODULE. In: Nekonvenční zdroje elektrické energie. 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Hustpopeče u Brna, 2018-05-09/2018-05-11. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2018. p. 22-25. ISBN 978-80-02-02786- 7.
 • ČERNÁ, L., et al. NOTE ON COLE-COLE DIAGRAMS OF PHOTOVOLTAIC MODULES EVALUATION [online]. In: Proceedings of 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Amsterdam, 24.09.2017 – 28.09.2017. Munich: WIP – Renewable Energies. 2017, s. 1537-1540. ISSN 2196-0992. ISBN 3-936338-47-7.
 • FINSTERLE, T. a ČERNÁ, L. DIAGNOSTIKA DEFEKTŮ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ IMPEDANČNÍ SPEKTROSKOPIÍ. In: 38. NEKONVEKČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Hustopeče, 10.05.2017 – 12.05.2017. Praha: Česká elektrotechnická společnost. 2017, s. 140-144. ISBN 978-80-02-02725-6. Dostupné z: http://www.nzee.cz
 • ČERNÁ, L., et al. STUDIE MOŽNOSTÍ INSTALACÍ HYBRIDNÍCH FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ ZÁLOHOVANÝCH SÍTÍ V ČR. PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.. 2016
 • ČERNÁ, L., et al. IMPEDANCE SPECTROSCOPY AND ITS POSSIBLE USE FOR DEFFECTS DETECTION [online]. In: EU PVSEC Proceedings. European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Mnichov, 20.06.2016 – 24.06.2016. Munich: WIP – Renewable Energies. 2016, s. 1842-1845. ISBN 3-936338-41-8. Dostupné z: https://www.eupvsec-proceedings.com
 • FINSTERLE, T., et al. Study of Shunt Distributions in Thin Film Multijunction Solar Cells [online]. In: EU PVSEC Proceedings. European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Mnichov, 20.06.2016 – 24.06.2016. Munich: WIP – Renewable Energies. 2016, s. 1250-1252. ISBN 3-936338-41-8. Dostupné z: http://www.eupvsec-proceedings.com/
 • ČERNÁ, L. a FINSTERLE, T. Economic Balance of Disposal of Photovoltaic Modules Installed in the Czech Republic [online]. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 24.05.2016. Praha: Czech Technical University in Prague. 2016, ISBN 978-80-01-05950-0.
 • FINSTERLE, T., et al. Degradace tenkovrstvých modulů. In: 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov, 18.05.2016 – 20.05.2016. Praha: Česká elektrotechnická společnost. 2016, s. 33-36. ISBN 978-80-02-02653-2.
 • ČERNÁ, L., et al. EKONOMICKÁ BILANCE VÝROBY A LIKVIDACE FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ INSTALOVANÝCH V ČR. Praha: REsolar s.r.o.. 2015
 • HOLOVSKÝ, J., et al. Subbandgap absorption spectroscopy of solar cell materials. In: ICANS26. International Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors. Aachen, 13.09.2015 – 18.09.2015. Aachen: Institute of Energy and Climate Research Photovoltaics. 2015, s. 232.
 • HRZINA, P., et al. Method of Reducing Losses of PV Power Plants Based on CIGS Technology with Transformerless Inverters [online]. In: EU PVSEC 2015 Proceeding. 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Hamburg, 14.09.2015 – 18.09.2015. Munich: WIP – Renewable Energies. 2015, s. 2384-2386. ISBN 3-936338-39-6. Dostupné z: https://www.eupvsec-proceedings.com
 • ČERNÁ, L., et al. A Simple Method of Evaluating Thermograms of Photovoltaic Modules [online]. In: EU PVSEC 2015 Proceeding. 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Hamburg, 14.09.2015 – 18.09.2015. Munich: WIP – Renewable Energies. 2015, s. 2035-2036. ISBN 3-936338-39-6. Dostupné z: https://www.eupvsec-proceedings.com
 • FINSTERLE, T., et al. PID efekt na fotovoltaických elektrárnách. Energetika. 2015, 65(12), s. 659-661. ISSN 0375-8842.
 • FINSTERLE, T., ČERNÁ, L., a BENDA, V. Účinnost fotovoltaických modulů v podmínkách ČR. In: 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov, 13.05.2015 – 15.05.2015. Praha: Česká elektrotechnická společnost. 2015, s. 34-37. ISBN 978-80-02-02593-1.
 • FINSTERLE, T., et al. Korelace výsledků měření cole- cole diagramů a poklesu výkonu fotovoltaických panelů.. 2014, 13113/2/2014.
 • ČERNÁ, L., et al. Termografie ve fotovoltaice. 04.06.2014.

Za informace zodpovídá/Responsible for the information: Tomáš Finsterle